Vzpomínka

Dne 19. dubna letošního roku uplyne 5 let od úmrtí bývalé rychtářky Obce Baráčníků v Týně nad Vltavou, tetičky Jarmily Berglerové, která by se v prosinci letošního roku dožila 80 let.

Tetička Berglerová byla členkou naší Obce od roku 1974. Postupně zastávala funkci konšelky, švandymistra, vedla dlouhá léta dětský taneční kroužek a v létech 2000 – 2010 vedla týnské Baráčníky ve funkci rychtářky. Byla i dlouholetou členkou župního konšelstva IX. župy Kubatovy se sídlem v Českých Budějovicích. Z dětí, které tetička vedla v tanečním kroužku, jsou už dnes dávno dospělí lidé a vzpomínky na tetičku Berglerovou si uchovávají dodnes.

Její aktivity se neomezovaly pouze na působení v baráčnické Obci. Byla dlouholetou členkou týnské ochotnické Divadelní společnosti Vltavan, kde její působení dodnes připomínají i krásné divadelní kostýmy, které vytvořila. Po dlouhá léta působila i v místní organizaci Českého červeného kříže. Tato organizace bohužel s odchodem tetičky Berglerové v Týně nad Vltavou zanikla, nenašel se nikdo, kdo by MO ČČK dále vedl. Dlouhá léta pracovala v Jitexu v Týně nad Vltavou a bohužel, i Jitex v Týně nad Vltavou dnes patří minulosti. Při všech svých veřejným aktivitách byla obětavou a milující maminkou a babičkou.

Věnujme této vzácně činorodé ženě společně s pozůstalou rodinou tichou vzpomínku.

Obec Baráčníků Týn nad Vltavou a zarmoucená rodina Berglerova