Premiéra České besedy v Nových Hradech

Díky grantu od Jihočeského kraje jsme mohli loni na podzim uspořádat pro členy naší baráč- nické obce naučný zájezd „Po stopách Vitorazska“. O této akci jsme již čtenáře Vltavínu a našich webových stránek informovali. Díky zájezdu jsme navázali kontakty se starostou města Nové Hrady, Mgr Vladimírem Hokrem. Pan starosta pozval náš taneční kroužek Česká beseda při ZŠ Malá Strana v Týně nad Vltavou na sobotu 14. března 2015 k zahájení městského spolkového plesu v Nových Hradech.

Děti se představily se dvěma tanečky a zatančily i první dva oddíly české besedy. Jak už jsme se zde několikrát zmínili, česká beseda byla v minulosti velice rozšířená v českých zemích, vznikla na motivy lidových písní a tanců a u jejího zrodu stál mimo jiné český básník Jan Neruda. Dostala se s českými vystěhovalci až za moře – do Ameriky. Tam jí tančí české krajanské spolky dodnes.

Beseda začala upadat v zapomnění ve druhé polovině minulého století, při životě jí udržovali pouze Baráčníci. V našem městě besedu tancovaly děti z tanečního kroužku Baráčníků. Kroužek vedla tetička Berglerová a z jejích malých tanečnic jsou dnes již dospělé ženy, které na tetičku Berglerovou i na tancování rády vzpomínají.

Protože besedu udržují v okolních baráčnických Obcích, nechtěli jsme zůstat pozadu. Podařilo se nám utvořit bezvadnou partu dětí, které baví tancovat lidové tance. Děti se naučily tancovat kromě tanečků i českou besedu. Protože tento tanec je pro děti poměrně náročný, učí se besedu postupně po oddílech a zvládly už první polovinu.

Jejich vystoupení v Nových Hradech bylo návštěvníky městského spolkového plesu odměněno spontánním potleskem a děti dostaly i velkou pochvalu od pana starosty Mgr. Hokra. Máme radost, že se nám podařilo navázat vzájemnou spolupráci a tímto vystoupením naše kontakty nekončí, jsme pozváni již na vystoupení v červnu letošního roku, kdy budou v Nových Hradech otvírat nové muzeum.

J. Svobodová, syndička, Obec Baráčníků Týn n.Vlt