Česká beseda a taneční kroužek

Něco o české besedě

Když se řekne česká beseda, málokomu z mladé generace tato dvě slova něco řeknou. Ale zeptáme-li se seniorů, většina z nich ožije a hned si vzpomenou, že za jejich mladých let se beseda vyučovala v tanečních hodinách a tancovala se na plesech. Obzvláště seniorky se zasní a vzpomínají. Když jsem v roce 1952 začala navštěvovat základní školu, učili jsme se ještě některé tanečky z besedy tancovat. Česká beseda upadala v zapomenutí a do dnešních dnů jí dochovaly hlavně baráčnické spolky, kde se beseda tančí dodnes.

Český salónní tanec beseda /jak se správně nazývá/ – kontratanec ve formě čtverylky – spatřil světlo světa v šedesátých letech předminulého století. U jeho zrodu stál básník Jan Neruda, český taneční mistr Karel Link a hudební pedagog a skladatel – spolumajitel hudební školy s Bedřichem Smetanou – Ferdinand Heller. Česká beseda zpracovává deset lidových tanců ve čtyřech oddílech a v řadě figur, které nejsou pouhým napodobením francouzské čtverylky, ale vycházejí z možnosti vybraných českých tanců. Beseda se poprvé tancovala na veřejnosti 13. listopadu r. 1862 v pražském konviktském sále. Moravská beseda, sestavená z moravských lidových písní a tanců vznkla v devadesátých letech 19. století. Později vznikly ještě další suity /Slezská, Slovenská, Slovácká, Hanácká nebo Československá/, nezískaly však již takový ohlas, jako Česká beseda. /čerpáno z Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska/.

Česká beseda v Týně nad Vltavou

Česká beseda se dlouho udržela i v Týně nad Vltavou. Velikou zásluhu na její propagaci měla bývalá rychtářka Obce baráčníků v Týně nad Vltavou, tetička Jarmila Berglerová, která po dlouhá léta vedla dětský taneční kroužek při baráčnické Obci a učila děti tančit i české besedu. Po její smrti se ujala vedení kroužku syndička tetička Svobodová, která kromě českých tanečků učí děti tancovat i českou besedu. Taneční kroužek je veden jako školní kroužek při ZŠ Malá Strana, v současné době kroužek navštěvuje 12 dětí ve věku od 8 do 11 let. Děti vystupují jak na baráčnických akcích, tak i na různých veřejných akcích v Týně nad Vltavou i okolí. Další taneční kroužek pod patronací baráčníků vede při ZŠ Hlinecká od II. pololetí šk roku paní Vladěna Ondrišková. Tento kroužek navštěvují děti ve věku 6 – 8 let.

Naším velkým snem je dostat tanec Českou besedu i do povědomí naší mládeže. Podařilo se nám získat již 3 smíšené taneční páry /pro besedu jsou ale nutné 4, abychom vytvořili alespoň jednu kolonu/ a hledáme další nadšence, kteří by s námi chtěli besedu tancovat. V našem spolku mají vytvořené ideální podmínky – máme prostory pro výuku, výukové materiály, za výuku tance se nic neplatí, žádnou odměnu nebere ani vyučující, zapůjčíme kroje a na případná vystoupení mimo naše město hradíme účinkujícím dopravu /požadujeme úhradu dopravy od organizací, pro které je vystoupení určeno/. Tanečníci mají možnost kromě vystoupeních v našem městě a okolí navštěvovat s námi i baráčnické slavnosti po celých jižních Čechách a na těchto slavnostech vystupovat. Za výuku ani ostatní „benefity“ se neplatí, ale naopak za vystoupení se neberou žádné honoráře. Pro účinkující je odměnou možnost prezentace na veřejnosti a propagace ryze českého tance. Propagace českého tance, udržování starých českých zvyků a tradic a udržování národních krojů a českého jazyka je hlavní úkol českých baráčníků. Není ale samozřejmě podmínkou aby ten, kdo tancuje českou besedu, byl nutně členem Obce baráčníků. Členství v baráčnickém spolku je dobrovolné, záleží na rozhodnutí každého jednotlivce.

J. Svobodová, syndička OB Týn n. Vltavou

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain