Česká beseda a taneční kroužek

Něco o české besedě

Když se řekne česká beseda, málokomu z mladé generace tato dvě slova něco řeknou. Ale zeptáme-li se seniorů, většina z nich ožije a hned si vzpomenou, že za jejich mladých let se beseda vyučovala v tanečních hodinách a tancovala se na plesech. Obzvláště seniorky se zasní a vzpomínají. Když jsem v roce 1952 začala navštěvovat základní školu, učili jsme se ještě některé tanečky z besedy tancovat. Česká beseda upadala v zapomenutí a do dnešních dnů jí dochovaly hlavně baráčnické spolky, kde se beseda tančí dodnes.

Český salónní tanec beseda /jak se správně nazývá/ – kontratanec ve formě čtverylky – spatřil světlo světa v šedesátých letech předminulého století. U jeho zrodu stál básník Jan Neruda, český taneční mistr Karel Link a hudební pedagog a skladatel – spolumajitel hudební školy s Bedřichem Smetanou – Ferdinand Heller. Česká beseda zpracovává deset lidových tanců ve čtyřech oddílech a v řadě figur, které nejsou pouhým napodobením francouzské čtverylky, ale vycházejí z možnosti vybraných českých tanců. Beseda se poprvé tancovala na veřejnosti 13. listopadu r. 1862 v pražském konviktském sále. Moravská beseda, sestavená z moravských lidových písní a tanců vznkla v devadesátých letech 19. století. Později vznikly ještě další suity /Slezská, Slovenská, Slovácká, Hanácká nebo Československá/, nezískaly však již takový ohlas, jako Česká beseda. /čerpáno z Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska/.

Česká beseda v Týně nad Vltavou

Česká beseda se dlouho udržela i v Týně nad Vltavou. Velikou zásluhu na její propagaci měla bývalá rychtářka Obce baráčníků v Týně nad Vltavou, tetička Jarmila Berglerová, která po dlouhá léta vedla dětský taneční kroužek při baráčnické Obci a učila děti tančit i české besedu. Po její smrti se ujala vedení kroužku syndička tetička Svobodová, která kromě českých tanečků učí děti tancovat i českou besedu. Taneční kroužek je veden jako školní kroužek při ZŠ Malá Strana, v současné době kroužek navštěvuje 12 dětí ve věku od 8 do 11 let. Děti vystupují jak na baráčnických akcích, tak i na různých veřejných akcích v Týně nad Vltavou i okolí. Další taneční kroužek pod patronací baráčníků vede při ZŠ Hlinecká od II. pololetí šk roku paní Vladěna Ondrišková. Tento kroužek navštěvují děti ve věku 6 – 8 let.

Naším velkým snem je dostat tanec Českou besedu i do povědomí naší mládeže. Podařilo se nám získat již 3 smíšené taneční páry /pro besedu jsou ale nutné 4, abychom vytvořili alespoň jednu kolonu/ a hledáme další nadšence, kteří by s námi chtěli besedu tancovat. V našem spolku mají vytvořené ideální podmínky – máme prostory pro výuku, výukové materiály, za výuku tance se nic neplatí, žádnou odměnu nebere ani vyučující, zapůjčíme kroje a na případná vystoupení mimo naše město hradíme účinkujícím dopravu /požadujeme úhradu dopravy od organizací, pro které je vystoupení určeno/. Tanečníci mají možnost kromě vystoupeních v našem městě a okolí navštěvovat s námi i baráčnické slavnosti po celých jižních Čechách a na těchto slavnostech vystupovat. Za výuku ani ostatní „benefity“ se neplatí, ale naopak za vystoupení se neberou žádné honoráře. Pro účinkující je odměnou možnost prezentace na veřejnosti a propagace ryze českého tance. Propagace českého tance, udržování starých českých zvyků a tradic a udržování národních krojů a českého jazyka je hlavní úkol českých baráčníků. Není ale samozřejmě podmínkou aby ten, kdo tancuje českou besedu, byl nutně členem Obce baráčníků. Členství v baráčnickém spolku je dobrovolné, záleží na rozhodnutí každého jednotlivce.

J. Svobodová, syndička OB Týn n. Vltavou