Poslání obce

Účelem a úkolem baráčnických obcí je udržovat staré české zvyky a tradice, české kroje, české tance, českou řeč a českou píseň. Úkolem baráčníků je dále zakládat taneční a divadelní soubory, pořádat vzdělávací přednášky a připomínat občanům život našich předků. Baráčníci dosud udržují při životě i tanec česká a moravská beseda.

Současná činnost:

Naše obec má k 1. 1. 2014 stojednoho člena. Vzhledem k tomu, že jsme vlastníky rychty, můžeme zde konat různé akce. Již tradičně zde konáme jarní a adventní výstavy pro školy a veřejnost, setkání vltavotýnských spolků, slavíme Svátek matek, děláme Martinské posvícení a scházíme se zde pravidelně na konšelských a valných seděních. V létě grilujeme na přilehlé zahradě. Díky vynikajícímu zázemí zde můžeme připravovat i občerstvení při našich akcích. Na akce kromě teplého jídla pečeme i sladké dobroty na stoly a s tradičním českým pečivem jsme se zúčastnili i farmářských trhů. Na rychtě máme i malé muzeum krojů. Rychta slouží nejen nám, ale ke svým setkáním jí využívají i ostatní vltavotýnské spolky a organizace. Rychtu si mohou za určitých podmínek pronajmout i občané k pořádání rodinných oslav a setkání. Konají se zde i volby do zastupitelských orgánů. Spolupracujeme v rámci možností s ostatními vltavotýnskými spolky a organizacemi, zúčastňujeme se akcí konaných městem a spolupracujeme i se školami a školkami ve městě /taneční kroužek Česká beseda, vynášení Smrtky/. Na pravidelných výstavách seznamujeme návštěvníky /hlavně z řad dětí ze ZŠ a MŠ/ se životem našich předků. Při těchto výstavách spolupracujeme s týnskými spolky a SOU a SOŠ Hněvkovice. Spolupracujeme i s místním Infocentrem. Pravidelně se prezentujeme i na městských Vltavotýnských slavnostech v měsíci červenci. Naše činnost je podpořena finančně i JETE, od které dostáváme finanční prostředky prostřednictvím Města Týn nad Vltavou v rámci Vltavotýnského oranžového roku. Byli jsme úspěšní i při podání žádosti o grant na Krajském úřadě Č. Budějovice. Tato naše činnost vyžaduje velké úsilí od celého konšelstva a všichni, kteří se podílejí na této bohaté činnosti /zdarma bez nároku na odměnu a ve svém volném čase/, zasluhují velké poděkování.