O nás

Naše baráčnická obec, která byla založena v roce 1927 v Týně nad Vltavou, nesla původní název „Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků VITORAZ“. V současné době zní oficiální název naší obce pouze „Sdružená obec baráčníků“. Jako jedna z mála baráčnických obcí v republice máme svoji vlastní rychtu, což je pro nás velká výhoda a současně veliká starost. Patříme do IX. Župy Jakuba Kubaty se sídlem v Českých Budějovicích a naším nejvyšším správním orgánem je Veleobec sdružených obcí baráčníků se sídlem v Praze. Lidé se často ptají, zda je podmínkou členství ve spolku vlastnictví nějaké nemovitosti /baráčku/. Odpovídáme – není tomu tak, členem baráčnické obce se může stát občan starší 18 let mající trvalé bydliště v České republice bez rozdílu národnosti, politického a náboženského smýšlení, který se chce řídit dobrovolně regulemi /stanovami/ českého baráčnictva. Do „Mladé chasy“ mohou být přijímána děvčata a chlapci od 14 do 18 let věku. Jsme nepolitická organizace.

Baráčníci nosí při slavnostech české kroje (na jihu Čech je to především blatský kroj, dále doudlebský, prácheňský, kozácký a často i kyjovský) a jejich spolkovým krojem (u žen) je spolkový kroj „Mařenka“. Pod tímto krojem se rozumí „Česká Mařenka“, která je krojem stylizovaným podle scénického kostýmu Smetanovy „Prodané nevěsty“. Dalším baráčnickým oblečením je tzv. „svéráz“ (pracovní kroj), což je u mužů bílá košile a u žen halenka (obé vyšívané v národních barvách), muži nosí černé kalhoty, modrou vestu a čepici s pérem. Kroj doplňuje kožený pásek s přezkou ve tvaru písmene B. Ženy nosí k halence černou sukni, punčochy tělové barvy a černé střevíce. Spolkový i pracovní kroj je uniforma podléhající směrnicím, které se musí dodržovat.