ROK 2016

Plán našich akcí na rok 2016:

Leden:

Valné volební zasedání

Únor:

Účast na tradičním baráčnickém bále v Písku

Březen:

Vynášení Smrtky s MŠ U Lípy – Malá Strana

Účast na velikonočních dílnách v MěDDM

Prodej pečiva na farmářských trzích

Duben:

Návštěva u členů Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích

Vystoupení dětského tanečního kroužku na členské schůzi Jednoty

Účast na Vojtěšské mši Veteránů – spolku bývalých vojáků

Květen:

Vystoupení dětského tanečního kroužku na prvomájovém setkání u Vltavy

Účast na pietním aktu 8. 5. – 71. výročí ukončení II. světové války

Oslava Svátku matek

Červen:

Účast na vltavotýnské poutní mši v kostele sv. Jakuba- v krojích a s praporem

Muzejní noc – účinkování dle domluvy s MěCKV

Červenec:

Vltavotýnské slavnosti města – účast v průvodu v krojích, prezentace baráčníků

Srpen:

Návštěva dožínek v Boršově nad Vltavou

Účinkování v komparzu Div. Společnosti Vltavan ve hře „Kráska a zvíře“ na otáčivém hledišti

/dle možnosti členů spolku/

Září:

Sousedské sedění na rychtě

Říjen:

Kurz dušičkových vazeb

Účast na pietním aktu k 98.výročí vzniku ČSR

Prodej pečiva na dušičkových farmářských trzích

Listopad:

Adventní výstava na rychtě

Účast ve zvonkovém průvodu

Prosinec:

Společná mikulášská nadílka pro děti, předvánoční setkání seniorů na rychtě – baráčníci a ostatní vltavotýnské spolky a organizace

Celoročně:

Spolupráce se Senior klubem, výlet na Bechyňsko

Dle možnosti účast na slavnostech jihočeských žup a obcí

Práce s dětmi – taneční kroužek, dle možnosti kroužek pečení tradičního pečiva.

Pokud bychom dostali v plné výši přidělen grant od JČ kraje, o který jsme zažádali, dojde během prázdnin k výměně střešní krytiny a opravě komínů na objektu baráčnické rychty.

 

V Týně nad Vltavou dne 20. ledna 2016

Plán práce schválen valným zasedáním dne 23. ledna 2016