Archiv rubriky: Nezařazené

Dobrá věc se podařila – oslava 95. výročí založení OB Týn nad Vltavou

Za krásného, slunného počasí se v sobotu dne 18. června 2022 konala v Týně nad Vltavou oslava 95. výročí založení Obce baráčníků /původní název Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků Vitoraz/. Slavnost se konala již pod taktovkou nové rychtářky Jany Vrbové, místorychtáře Bc. Davida Blažka a syndika Bc. Marka Dvořáka. Radou a zkušenostmi byly nápomocny tetičky – zasloužilá rychtářka Jaroslava Fialová, bývalá syndička Jaroslava Svobodová /nyní panímaminka a vzdělavatelka/ a představitelé VI. župy Boleslava Jablonského ze Soběslavi, kteří jsou současně činovníky Veleobce, tetička a soused Kastnerovi. Centrem slavnosti byla budova Městského centra kultury a vzdělávání /Sokolovna/. Slavnost měla tradiční průběh dle předepsaných regulí. Po příchodu do budovy byli příchozí, kterým před Sokolovnou k dobré náladě vyhrávala dechová hudba Temelínka, přivítáni dle staročeského způsobu chlebem a solí a dále byli dekorováni pamětní připínkou. Krátce před 10. hodinou vykročil od Sokolovny krojovaný průvod, který byl krásným úvodem k celé slavnosti. Troufáme si říci, že baráčnické průvody mají v našem městě dlouholetou výbornou pověst a to hlavně díky podpoře a účasti nejen členů naší Obce, ale i tetiček a sousedů z mnoha dalších jihočeských baráčnických Obcí. Baráčníci jsou jedním z mála spolků, které tradiční průvody při svých slavnostech vždy organizují. A proto veliké poděkování patří vám všem, kteří jste nás podpořili svou účastí v průvodu – vy všichni jste přispěli ke krásné podívané. Poděkování za účast patří samozřejmě také vltavotýnským mažoretkám z MěDDM, vltavotýnským spolkům, dětem z tanečního kroužku Česká beseda při ZŠ Malá Strana a vnoučatům našich tetiček, jdoucích okolo májky. Mládí dodalo průvodu tu správnou jiskru. Poděkování za účast v průvodu dále patří členům folklorního souboru Kovářovan z Kovářova a všem představitelům státní správy. Jádrem průvodu byly pak tetičky ve spolkovém kroji „Mařenka“, tetičky a sousedé v krojích ze všech oblastí našeho kraje a tetičky a sousedé ve svérázu. Našimi hosty byli: Ing. Tomáš Jirsa, senátor za náš volební obvod, Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje, paní Ing. Jitka Šálená, pracovnice JčK, Ing. Ivo Machálek, starosta města Týna nad Vltavou, Mgr. PhDr. Martina Sudová, místostarostka města Týna nad Vltavou, Mgr. Jiří Šálený, radní pro kulturu města Týna nad Vltavou. Za spolky nás navštívili: za Divadelní společnost Vltavan pan Jan Humhej, za Veterány – spolek bývalých vojáků Ing. Mácha s delegací, za spolek rybářů pan Frýba a za spolek včelařů Mgr. Jaroš. Veleobec sdružených obcí baráčníků v Praze reprezentovala na naší slavnosti panímaminka Veleobce tetička Zdeňka Jůzková a župní rychtář VI. župy a rychtář černovického konšelstva, činovník Veleobce soused Kastner. Za samostatnou obec bez župy jsme přivítali rychtáře souseda Beneše s delegací z obce Otvice u Chomutova, za VI. župu Boleslava Jablonského se sídlem v Soběslavi tetičku Kastnerovou s delegací a za obec Veselí nad Lužnicí rychtáře Pazderu. Za VIII. župu Tomáše ze Štítného se sídlem v Českých Velenicích k nám přijela delegace z Českých Velenic vedená tet. Plasovou, delegace z Třeboně vedená sousedem Leštinou a delegace z Lomnice nad Lužnicí vedená syndičkou tet. Kaliankovou. Za IX. župu Jakuba Kubaty se sídlem v Boršově nad Vltavou přijela naše župní rychtářka tetička Opelková, za obec Věžovatá Pláně přivezla také souseda Opelku s delegací, za Kamenný Újezd k nám zavítal rychtář soused František Rožboud s delegací. Za obec Boršov nad Vltavou vedla delegaci tetička rychtářka Ludmila Marešová. Za X. župu Josefa Holečka se sídlem ve Vodňanech přijel župní rychtář soused Jůzek, za obec Radomyšl již výše jmenovaná panímaminka Veleobce Zdeňka Jůzková, za obec Písek praporečník soused Jedlička, za obec Vodňany tetička Šiklová s delegací a za obec Prachatice rychtářka tetička Davidová s delegací. Z účasti se omluvila zasloužilá župní rychtářka tetička Plátenková a všechny nás pozdravila prostřednictvím SMS zprávy.

V 11. hodin začalo slavnostní zasedání, které řídila rychtářka tetička Vrbová ve spolupráci s místorychtářem Davidem Blažkem. Vše opět probíhalo v duchu našich regulí – hlášení služebníků, nástup praporů, státní hymna, zahájení, vzpomínka na zemřelé, přivítání všech přítomných, slavnostní projevy – vzdělavatelka tet. Svobodová, syndik Marek Dvořák, zasloužilá rychtářka tet. Fialová /zhodnotila pětileté období od poslední slavnosti/. V krátkém projevu se představila nová rychtářka tet. Vrbová. Následovalo udílení čestných uznání s poděkováním za práci předešlých konšelstev. Jmenovitě pak bylo poděkováno tetičkám Fialové, Svobodové a Kaláčové, které stály v čele spolku více jak 10 let a předávají jej do rukou nového vedení v dobré kondici. Tyto tetičky obdržely spolu s čestným uznáním i květiny. Vzpomenuto bylo i zesnulého rychtáře Ladislava Krále, který stihl působit ve funkci pouze jeden rok. Starosta města Ivo Machálek daroval spolku pamětní stuhu, kterou připnul na žerď k našemu spolkovému praporu. Stuhu k našemu praporu jsme obdrželi také od OB Soběslav, připnula jí tet. Kastnerová. Poté následovaly zdravice hostů. Při zdravicích byly rozdávány pamětní listy. Z důvodu časového omezení hudby muselo být zasedání ukončeno předčasně, za což se omlouváme a tuto zprávu berte částečně, prosím, i jako dodatečné hodnocení zasedání panímaminkou /pantatínka bohužel nemáme/. Po obědě v odpoledním programu se nám představil v krásném vystoupení folklorní soubor Kovářovan. Vystoupení uváděl náš místorychtář David Blažek, který s tímto souborem již delší dobu spolupracuje. Za to, že jsme mohli naši slavnost uskutečnit v tomto rozsahu, děkujeme Krajskému úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích za přidělený grant, dále JETE ze skupiny ČEZ – generálnímu parneru Vltavotýnského oranžového roku 2022, Městu Týn nad Vltavou, Bukovské vodě, Vltavotýnskému pivovaru a firmě Plánský perník REJ. Velmi nás potěšil i finanční dar od Divadelní společnosti Vltavan, který nám při zdravici předal za tuto společnost osobně pan Jan Humhej. Srdečně děkujeme! Poděkování patří i všem ostatním, kteří přispěli ke zdárnému průběhu slavnosti – Městské policii Týn nad Vltavou za bezpečné zajištění trasy průvodu, hasičům za povinný dozor, umožnění parkování na soukromém pozemku, hudbě Temelínce, zaměstnancům MCKV za přípravu sálu a ozvučení a fotodokumentaci, p. Novotnému a jeho kolektivu za vzornou obsluhu a dobrý oběd. Samozřejmě nesmíme zapomenout na vlastní řady – tet. rychtářka Vrbová kromě organizačních starostí stihla napéct pečivo na stoly, pomohla jí i paní Košnerová. Místorychtář David Blažek se postaral o jednoduchou, ale oku lahodící výzdobu stolů lučním kvítím. A děkujeme samozřejmě našim tetičkám a sousedům za pomoc při přípravě sálu a účast na slavnosti.