Archiv rubriky: ROK 2015

Přání PF 2016

Přejeme Vám klidné a šťastné Vánoce. Nikdy neztrácejte trpělivost, rodinu a přátelství. Rok 2016 ať všichni prožijeme v míru, upřímnosti a lásce!

Za sousedy a tetičky spolku Obce baráčníků Vitoraz Týn nad Vltavou

rychtářka Jaroslava Fialová

4N_LO7fFG2FTEfxY-cVo3cMVbXkru_tFasyzSzK12l6sSaQbut6r4PgvwrEEu849IUfayS8

Pozvání na Martinské posvícení

Obec baráčníků v Týně nad Vltavou pořádá dne 14. listopadu 2015 v baráčnické rychtě v ulici Pod Tratí v Týně nad Vltavou tradiční

M A R T I N S K É  P O S VÍ C E N Í

Hraje oblíbená hudba Podskalačka, připravuje se hra o ceny a našim služebníkům předáme za

jejich celoroční dobrou službu martinské koláče. Začátek v 19,00 hod., ve 20,00 hod. oficiální zahájení spojené s krátkým povídáním o posvícenských zvycích a s předáním odměny služebníkům.

Vstupné Kč 50,-.

Srdečně vás všechny zveme a pokud nás navštívíte, nahlašte vaši účast předem, abychom vám zajistili místa.

Uctivě zve konšelstvo obce baráčníků z Týna nad Vltavou!

Těšíme se na vás!

Za OB Týn n. Vlt rychtářka Jaroslava Fialová

Pozvání na adventní výstavu

Obec baráčníků v Týně nad Vltavou vás zve na tradiční adventní výstavu, která se koná ve dnech

23., 24. a 25. listopadu 2015 v baráčnické rychtě v Týně nad Vltavou od 9,00 do 15,00 hodin. Hlavním tématem výstavy je „Vánoční pečení našich babiček“. Výstavy se zúčastní i naši tradiční vystavovatelé a účinkující. Vstup zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Srdečně zve konšelstvo obce baráčníků v Týně nad Vltavou

Symbolický návrat Mistra Jana Husa do Čech

Letecký stíhač české armády, plukovník Peleška z Písku, inicioval symbolické ukončení oslav 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Protože pluikovník Peleška je aktivním cyklistou, dostal nápad projet na kole s mezinárodním pelotonem cyklistů trasu, po které putoval Mistr Jan Hus z Čech do Kostnice a to v opačném směru, z Kostnice do Čech. Jeho nápad se setkal s velikým pochopením ve všech oslovených městech jak v Německu tak v Čechách a tak mohl svou myšlenku s pomocí všech oslovených institucí realizovat.

Cyklistický peloton vyjížděl z Kostnice. Před počátkem cesty byla delegace našich cyklistů přivítána na místní radnici, kde odevzdala primátorovi města Kostnice zdravici. Čeští cyklisté doprovázeni německými kolegy, projeli dále Deggendorfem, na českém území Husincem, /zastavili se i v Týně nad Vltavou/ a dále pokračovali do Tábora a jejich jízda skončila v Písku. V Táboře se k cyklistům přidal i starosta města Jiří Fišer, který dojel s pelotonem do Písku. Ve jmenovaných městech, kterými cyklisté projížděli, nabrali do speciálních lahviček vodu z řek, které jmenovanými městy protékají. V Kostnici to byla voda z řeky Rýn, v Deggendorfu voda z Dunaje, v Husinci voda z Blanice, v Týně nad Vltavou voda z Vltavy /do Týna inicioval zajížďku zastupitel města p. Trecha, který byl se svou vnučkou účastníkem pelotonu/, v Táboře vodu z Lužnice a v cílovém městě Písku vodu z Otavy.

Tato symbolická pouť skončila v úterý 29. 9. 2015 v Písku, kde s se konal slavnostní pietní akt, korunovaný zasazením památeční Husovy lípy a Husova kamene na Husově náměstí. Vodu ze všech jmenovaných řek požehnal biskup náboženské obce Církve československé husitské v Písku a těmito vodami byla symbolicky zalita nově vysazená Husova lípa.

Tato symbolická slavnost návratu Mistra Jana Husa se konala pod záštitou Jihočeského kraje, města Písku a náboženské obce Církve československé husitské v Písku. Slavnosti se zúčastnili starostové a starostky města Husince, Tábora a Písku, zástupce Jihočeského kraje a biskup Církve československé husitské, dále zástupci spolků a pozvaných organizací.

Přestože naše město Týn nad Vltavou nebylo v seznamu měst, uvedených v programu, díky zastupiteli panu Trechovi zajeli účastníci pelotonu i do Týna nad Vltavou, kde byla 29. 9. 2015 v 8,30 hod. nabrána voda i z Vltavy. Této malé slavnosti se zúčastnil místostarosta města pan ing. Ivo Machálek, ředitelka městského muzea p. Martina Sudová s panem Hladečkem a představitelé vltavotýnských spolků – DS Vltavan, Baráčníci, Veteráni – spolek bývalých vojáků, Český rybářský svaz. V odpoledních hodinách se zúčastnila delegace Spolku baráčníků a Veteránů i pietního aktu v Písku. Tak byly završeny letošní oslavy 600. výročí upálení Mistra Jana Husa a tímto aktem se Mistr Jan Hus vrátil symbolicky do své rodné země. V letošním roce byl také dokončen projekt Centra Mistra Jana Husa v Husinci.

Jaroslava Svobodová, Spolek baráčníků Týn

Poohlédnutí za měsícem Říjen

Milé tetičky, milí sousedé,

v týdnu od 5. do 11. října navštívili vltavotýnské gymnazium zahraniční studenti z několika kon-tinentů. V Týně nad Vltavou strávili příjemný týden. Dopoledne se zúčastňovali každý den výuky v gymnaziu a v odpoledních hodinách objevovali krásy našeho města a jeho okolí. Již v loňském roce podobná skupina zahraničních studentů hostovala u žáků ZŠ Hlinecká a navštívila naši rychtu. V letošním roce jsme byli opět požádáni, zda by studenti nemohli navštívit naši rychtu. S radostí jsme je pozvali, předvedli jim naše jihočeské i spolkové kroje a v krátkosti pověděli o tradiči baráčníků. Jako hosta jsme přizvali Čechoameričana pana Michaela Cwacha, jehož prarodiče emigrovali do Spojených států a on se navrátil do Čech, aby zde hledal svoje kořeny. Vyučuje v Týně nad Vltavou anglický jazyk a hraje výborně asi na 5 dechových nástrojů a také hraje na svůj oblíbený nástroj, na dudy. Zahraničním studentům zahrál několik českých lidových písniček, seznámil je podrobně s dudami a také jim nástroj půjčil, aby si zkusili sami zahrát. Pro zahraniční studenty to bylo milé překvapení, protože pan Cwach s nimi mluvil anglicky, tudíž mu všichni rozumněli a nebylo nutno výklad pana Cwacha tlumočit.

Byli jsme osloveni místní akční skupinou /MAS/ Vltava, zdali bychom se nechtěli stát členy MAS. Tuto možnost jsme využili a v říjnu jsme byli do MAS Vltava přijati. Zastupuje nás zde rychtářka tetička Jaroslava Fialová. Ve čtvrtek 15. října jsme byli pozváni na Sousedské posezení do Temelína. Toto sousedské posezení zde pořádaly Domovy Klas Temelín /Dům s pečovatelskou službou a Dvorec Temelín/. Představili jsme zde v krátkosti náš spolek a českou besedu a starší děti besedu a lidové tanečky zatančily. Měly velký úspěch a jsme pozváni ještě na některé další Sousedské posezení, kde máme předvádět jihočeské a spolkové kroje. Navrhli jsme, aby se toto posezení konalo na oplátku na naší rychtě v Týně, kde máme i naše minimuzeum. Díky grantu od Jihočeského kraje jsme mohli doplnit některé krojové součásti /halenky, šněrovačky, vesty/ a tak už máme pro děti kompletní oblečení. V pondělí 19.října se sešly některé tetičky na rychtě a vázaly dušičkovou výzdobu pro sebe i na prodej na farmářských trzích. V tomto týdnu navštívíme s malou výzdobou i hrob naší zesnulé rychářky Jarmily Berglerové a našeho zesnulého drába Jiřího Michálka. V dubnu tomu bylo již 5 let, co oba odpočívají na vltavotýnském hřbitově. V sobotu 24. října jsme se zúčastnili prodeje na farmářských trzích v Týně, prodávali jsme vlastnoručně upečené pečivo, dušičkovou výzdobu a sušené ovoce.

Ve středu 28. října půjdeme společně s ostatními spolky a s vedením města položit věnce k pomníku padlých vltavotýnských občanů ve světových válkách a vzpomeneme 97. výročí vzniku ČSR.

V sobotu 14. listopadu pořádáme Martinské posvícení, na které vás všechny srdečně zveme. Pozvánka zveřejněna samostatně v tomto čísle.

V letošním roce slaví naše vltavotýnská sokolovna významné jubileum, uplyne 90. let od doby, kdy byla zahájena výstavba tohoto kulturního stánku. Protože se na výstavbě sokolovny podílely hlavně vltavotýnské spolky, bude zde 21. listopadu i „Retro ples“ na jehož počátku vystoupí i naše děti s českou besedou. Ve dnech 23. – 25. listopadu pořádáme na rychtě adventní výstavu, tentokráte na téma „Vánoční pečení z dob našich babiček“. Hned na to v neděli se máme zúčastnit zvonkového průvodu, který v Týně pořádá MěDDM a průvod je spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí.

Vzhledem k tomu, že nás v listopadu čeká poměrně dost akcí a tetička rychtářka pobude do první třetiny měsíce ještě v lázních, nebudeme moci navštívit všechna valná zasedání jak v naší župě, tak i v župách sousedních. Omlouváme se velice, ale není v našich silách na všechna zasedání zajistit jak delegaci z řad tetiček a sousedů, tak i dopravu. Máme kromě toho ještě povinnost zúčastnit se některých akcí v našem městě, pořádaných MěCKV a povinnosti doma.

Přejeme všem obcím v jihočeských župách, aby se valná zasedání vydařila, aby byla zdárně zvolena nová představenstva a konšelstva a abychom se dále podle možností navštěvovali, podporovali a předávali si navzájem své zkušenosti.

Hodně zdraví do další práce přejí baráčníci z Týna nad Vltavou.

J. Svobodová, syndička, OB Týn n.Vlt