ROK 2015

Plán našich akcí na rok 2015:

Leden

Valné hodnotící zasedání

Únor

Účast na baráčnických plesech okolních baráčnických Obcí

Březen

Účast na Valném hodnotícím zasedání IX. Župy Kubatovy v Boršově n. Vlt.

Vynášení Smrtky s dětmi z MŠ „U Lípy“ – Malá Strana

Jarní výstava na rychtě

Duben

Účast na velikonočních dílnách v DDM

Účast na Jihočeském veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas

Účast na Vojtěšské mši Veteránů – Spolku bývalých vojáků

Květen

Pietní akt u pomníku u příležitosti ukončení II. Světové války – účast našich sousedů a tetiček ve svérázu a s praporem

Oslava Dne matek na rychtě

Červen

Účast sousedů a tetiček na slavnostní poutní mši v kostele sv. Jakuba ve svérázu a se spolkovým praporem

Zájezd u příležitosti 600. výročí upálení M. J. Husa, návštěva jeho rodného domku v Husinci, návštěva Prachatic /slavnosti Solné stezky, muzeum Solné stezky, muzeum krajky, návštěva místních baráčníků/

Červenec

Účast na slavnostech města Týn nad Vltavou – prezentace Obce baráčníků, stánek s pečivem

Srpen

Účinkování v komparzu Divadelní společnosti Vltavan ve hře Kráska a zvíře na otáčivém hledišti

Září

Sousedské sedění na rychtě

Říjen

Účast na pietním aktu k 97. výročí vzniku ČSR, vzpomínka na občany padlé ve světových válkách

Listopad

Martinské posvícení

Předvánoční výstava na rychtě

 

Kromě těchto akcí navštívíme baráčnické slavnosti konané v tomto roce v okolních župách, bude pokračovat naše spolupráce s vltavotýnskými spolky a organizacemi a s baráčnickými obcemi v okolních župách.

Tento plán práce byl projednán a schválen na konšelském sedění dne 7. ledna 2015. Dále byl projednán a schválen na Valném hodnotícím zasedání, konaném dne 24.ledna 2015 na baráčnické rychtě v Týně nad Vltavou.