Archiv rubriky: ROK 2014

Poděkování

Děkujeme všem, kteří přispěli sponzorským darem na naše Martinské posvícení dne 15. 11. 2014. Jsou to následující firmy a podnikatelé: Hotel Zlatá loď, Kadeřnictví p. Peterková, Kadeřnictví p. Fulmeková, Realitní kancelář p. Příhoda, Vakkos, Lékárna na náměstí, Hračky p.Trnková, Haló-Textil, Textil p. Jasanská, Zooveta p. Calta, Železářství p. Bromová, Elektro p. Šafář, Květinka p. Růžičková, Auto-moto Beránek, Papírnictví p. Slepička, Železářství p. Pučeglová, Sport-Víkend p. Macháček, Barvy-Laky p. Ďuriačová, Zámecká restaurace p. Bezpalec, Květiny p. Radeková, Zahradnictví p. Bártová, Rozmarínka Horní Brašov, Drogerie p. Chlumecká, Taxi služba p. Novák, Divadelní společnost Vltavan, Spolek rybářů, Rumpold, Textil p. Klíma, Elektro Peterka, Extrudo Bečice, Kojenecké potřeby p. Dvořáková, Profimex p. Hrdlička, Benzina Shell p. Šonková, Potraviny p. Jitka Bočková, slečna Janálová, Podskalačka a tetičky a sousedé naší baráčnické obce.

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVU PODPOŘILI ČI SE JÍ AKTIVNĚ SVÝMI UKÁZKAMI

ZÚČASTNILI NAŠI NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍZNIVCI:

Mateřská školka Temelín, Mateřská školka U Lípy Malá Strana Týn n. Vltavou, Firma MERINO, Domov svaté Anežky Čihovice, manželé Limovi ze Smilovic, SOU a SOŠ Hněvkovice, Bc David Blažek, paní Strubinská, paní Janečková, paní Planetová, p. Baštýřová, p. Bendlová, p. Nováková, p. Kamenická, p. Novotná, p. Sýkorová a pan František Kobera.

Na dárkové balíčky pro děti a na občerstvení přispěli následující sponzoři: Velkoobchodní sklad Jednoty, p Jitka Bočková, p. Josef Šafránek a Potraviny Billa. Dárci byli i naše tetičky a sousedé. Všem jmenovaným velice děkujeme za přízeň, kterou nám projevují a velice si takovéto pomoci vážíme.

V závěru roku děkujeme JETE ze skupiny ČEZ za finanční příspěvek, který jsme dostali v rámci Vltavotýnského oranžového roku 2014 prostřednictvím Města Týn nad Vltavou. Díky této finanční podpoře jsme mohli v roce 2014 uskutečnit kromě jiných akcí jarní a předvánoční výstavy na rychtě, dále výstavu krojů a fotografií na Infocentru JETE na Vysokém Hrádku a také jsme mohli reprezentovat spolu s vltavotýnským Infocentrem naše město na Jihočeském veletrhu cestovního ruchu /nazvaném Jihočeský kompas/ v dubnu letošního roku v Českých Budějovicích.

Jaroslava Svobodová, syndička

 

DĚKUJEME ZA CELOROČNÍ SPOLUPRÁCI TISKÁRNĚ VLTAVÍN A PŘEJEME VEDENÍ TISKÁRNY A VŠEM ZAMĚSTNANCŮM KRÁSNÉ VÁNOCE A HODNĚ OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHU V ROCE 2015!

 

Obec baráčníků Týn nad Vltavou

Ohlédnutí za Listopadem

Milé tetičky, milí sousedé, vážení spoluobčané!

Těžko uvěřit, že se nám přihlásil poslední měsíc roku 2014, prosinec, kdy se začíná bilancovat končící rok. My nemáme čas na nějaké bilancování, neboť se u nás stále něco děje. 11. listopadu jsme spolu se spolkem bývalých vojáků – Veteránů uctili památku válečných veteránů při vzpomínkové akci u pomníku obětí světových válek na Malé Straně v Týně. Tento den je v kalendáři uveden jako Den válečných veteránů a současně je i svátek svatého Martina. Od počátku vzniku naší baráčnické obce držíme tradiční Martinské posvícení a to se tentokráte konalo na rychtě v sobotu 15. listopadu. Opět jsme odměnili naše služebníky tradičními martinskými rohlíky a vzpomněli jsme i všech našich předchůdců kteří se zasloužili o to, že máme vlastní krásnou rychtu. Velkou zásluhu na tom má i tehdejší rychtář Stanislav Bečvář. Před 25 lety 18.listopadu 1989 baráčníci otvírali svoji první vlastní rychtu, kterou si zbudovali z bývalé vyhořelé vojenské ubytovny. Při letošním Martinském posvícení se o hezkou atmosféru na rychtě v nemalé míře zasloužila i hudba Podskalačka, která již tradičně hraje na našich akcích a my jí děkujeme za její sponzorský dar. Děkujeme i všem dalším sponzorům, kteří přispěli do soutěže o ceny /jejich jmenovitý seznam je uveden v tomto příspěvku/ a děkujeme i všem, včetně vltavotýnských spolků, kteří tuto naši akci podpořili svou účastí.

Naše tetičky, sousedé a děti z tanečního kroužku Česká beseda dostali odměnu za celoroční dobrou práci – zájezd do rakouské Weitry a do Nových Hradů. Zájezd jsme mohli uskutečnit díky přidělenému grantu od Jihočeského kraje a naše baráčnická obec se na něm částečně finančně podílela. Tetičky a sousedé rovněž obdrželi reklamní kalendář na rok 2015, který mapuje historii baráčníků IX. župy Kubatovy se sídlem v Českých Budějovicích a historii jednotlivých obcí župy. Tyto kalendáře byly hrazeny z finančních prostředků spolku. Od IX. župy jsme obdrželi ještě další reklamní kalendáře, které jsou určeny pro naše sponzory a příznivce. IX. župa obdržela na tyto kalendáře finanční podporu od Jihočeského kraje.

V sobotu 22. listopadu vysílala ČT na II. programu v 9,30 pořad Putování za muzikou. Tento pořad, jak jsme již zmínili v minulém čísle, natáčela Česká televize v Týně nad Vltavou v neděli dne 19. října a my děkujeme p. ing Josefu Boháčovi, kapelníkovi dechové hudby Sedmikráska za to, že nás pozval na toto natáčení a umožnil nám prezentaci našich jihočeských krojů a dětského tanečního kroužku Česká beseda.

Jednou z největších akcí, kterou již 10 let pravidelně pořádáme, je i předvánoční výstava na naší rychtě. Tentokráte jsme vybrali téma „Od ovečky ke svetru“ a v praktických ukázkách byli návštěvníci výstavy seznamováni se zpracováním ovčí vlny od surové vlny až po hotový výrobek. Jsme nesmírně vděčni všem našim příznivcům, kteří nám na výstavě účinkují a půjčují nám i exponáty k vystavení. Bez jejich pomoci a přízně bychom výstavu těžko mohli uskutečnit a jejich seznam je také uveden v tomto příspěvku. Také nás těší, že výstavu si vzali za své i naše tetičky a sousedé a dnes již tvoří sehraný tým, který perfektně zabezpečuje zázemí výstavy. Velké díky patří vám všem! Největší odměnou jsou pro nás spokojení návštěvníci od těch nejmenších až po generaci seniorů. Děkujeme všem za návštěvu a za uznání. Výstavu za 3 dny navštívilo téměř 700 návštěvníků.

Než jsme se nadáli, máme tu opět první adventní neděli a s ní je již po několik let v Týně nad Vltavu spojena tradice rozsvícení vánočního stromu na náměstí. I my jsme se opět zúčastnili adventního průvodu, který vedl náš dráb a ponocný. Krásným překvapením pro nás byla možnost navštívit nově opravený kostel sv. Jakuba. V pondělí 1. prosince jsme se zúčastnili v krojích a ve svérázu další radostné události v našem městě – slavnostního otevření nově zrekonstruovaného vltavotýnského muzea. Ve čtvrtek 4. prosince nás ještě čeká v městské knihovně předvánoční setkání s občany s vyprávěním o vzniku a historii betlémů. Na tomto setkání měla mít hlavní slovo betlémářka paní Pokorná z Hvožďan, která po dlouhá léta vystavovala své krásné betlémy ve své stodůlce ve Hvožďanech, bohužel se již tohoto vystoupení nedočkala, v podzimu zemřela.

Milé tetičky, sousedé, vážení spoluobčané, přejeme vám všem spokojené a požehnané vánoční svátky a všechno dobré do roku 2015 a prosíme vás – zachovejte nám přízeň.

Putování za muzikou

Toto je název pořadu, který natáčela Česká televize v neděli dne 19. října 2014 ve velkém sále Městského centra kultury a vzdělávání v Týně nad Vltavou. V pořadu účinkovala Jihočeská kapela a vltavotýnská dechová hudba Sedmikráska pod vedením kapelníka ing Josefa Boháče. Členové naší baráčnické obce dostali pozvání od kapelníka pana ing. Boháče, aby se natáčení zúčastnili v krojích a ve svérázu jako část komparzu. Byl přizván i náš dětský amatérský taneční soubor. Děti zde zatančily jeden taneček na čtverylkovou notu. Přípravy na natáčení a vlastní natáčení v sále trvaly téměř čtyři hodiny, ale celý komparz včetně dětí statečně vydržel v sále až do konce natáčení. Pořad uvádí známý moravský zpěvák Jožka Šmukař. Po skončení natáčení darovala tetička rychtářka Fialová spolu s jedním z našich nejmladších členů Fandou Hánou velké sladké koláče kapelníku Sedmikrásky p. Josefu Boháčovi a Jožkovi Šmukařovi s poděkováním za pozvání na natáčení. Naše účast v tomto pořadu přispěla alespoň malou měrou k popularizaci českých baráčníků. Termín vysílání pořadu v ČT nám zatím není znám.

Již druhým rokem se zúčastňujeme pravidelných Farmářských trhů v Týně nad Vltavou. Tak tomu bylo i v sobotu 25. října. Napekly jsme domácí buchty a koláče /s tvarohem, jablky, mákem/ a nadělaly dušičkovou výzdobu. Přestože počasí moc nepřálo, vyprodaly jsme téměř všechno pečivo i dušičkové dekorace a přispěly tak alespoň nějakou korunou do spolkové truhlice. Zajdeme navštívit i hrob naší bývalé zesnulé rychářky tetičky Berglerové a zesnulého drába souseda Michálka a v konšelském sedění v listopadu vzpomeneme všech našich zesnulých členů.

V úterý 28. října spolu s ostatními spolky a organizacemi půjdeme k pomníku padlých občanů ve světových válkách, kde je vždy při pietním aktu pokládán i společný věnec za vltavotýnské spolky. Tetička rychtářka si připravila krátkou vzpomínku na občany, kteří položili své životy v I.světové válce.

Znovu zveme tetičky a sousedy na Martinské posvícení, které pořádáme v sobotu dne 15. listopadu od 19,00 hod. v naší baráčnické rychtě v ulici Pod Tratí v Týně nad Vltavou. Na tomto posvícení bude hrát známá vltavotýnská Podskalačka a naši služebníci budou za celoroční poctivou službu obci opět obdarováni martinskými rohlíky.

Poslední týden v listopadu /24. – 26. l1./ se koná v naší rychtě předvánoční výstava, letos na téma „Od ovečky ke svetru“. Po všechny tři dny je otevřena pro veřejnost od 9,00 – 16,00 hod. a na výstavě bude možno zakoupit i některé výrobky. Srdečně zveme!

Jaroslava Svobodová, syndička, OB Týn n. Vlt.

Ohlédnutí za létem

Návštěva z Otvic u Chomutova.

Dlouho ohlášený zájezd tetiček a sousedů z Otvic u Chomutova dorazil do Týna nad Vltavou dne 29. srpna. Zájezd osobně dojednával již v jarních měsících místorychtář soused Beneš z Otvic, který ještě se dvěma činovníky navštívil Týn nad Vltavou i naši rychtu a společně s rychtářkou a správcovou projednával návštěvu u nás. S otvickými baráčníky jsme prožili příjemný večer, dostali jsme od nich vyšívanou stuhu na přísežné právo a na náš spolkový prapor a oni od nás dostali panenku v baráčnickém kroji „Mařenku“ a propagační materiály naší baráčnické Obce i našeho města. Vyměnili jsme si zkušenosti, zatančili při muzice a druhý den jsme se ještě setkali v Boršově nad Vltavou na krásných jihočeských dožínkách, které jako každoročně připravil boršovský rychtář soused Čerkl se svými tetičkami a sousedy. Dožínky navštívila i delegace z pražské Veleobce v čele s nově zvoleným rychtářem Jaroslavem Pročkem.

Činnost baráčnické obce v Otvicích byla znovu obnovena před třemi lety a v jižních Čechách se všem líbilo, i když počasí nebylo zrovna příznivé. Myslíme si, že by nebylo na škodu aby se takto navštěvovali baráčníci z celých Čech častěji, abychom se tak povzbudili v naší baráčnické práci a abychom se inspirovali také tím, jak to dělají jinde.

V měsíci září zahájil svou činnost opět náš taneční kroužek Česká beseda při ZŠ Malá Strana, máme dvě skupiny, malé děti 1. – 2. třída a větší děti 3. – 5. třída. Od l.září má místní ZŠ nového ředitele pana Mgr Miroslava Vašicu a máme radost, že jsme i u něj našli pochopení jako u předchozího vedení a s dětmi můžeme nacvičovat přímo ve školní budově. Připravujeme se s dětmi na jednodenní zájezd do rakouské Weitry. Zájezd bude spojen s návštěvou Nových Hradů, kde budeme prezentovat baráčníky na setkání seniorů. V Nových Hradech skončili baráčníci svou činnost koncem 80. let minulého století a a místní pan starosta Vladimír Hokr by přivítal obnovení činnosti baráčnické Obce v Nových Hradech.

Díky nezištné pomoci místních dobrovolných hasičů je naše rychta opět o něco hezčí, hasiči nám obnovili průčelí naší rychty – otloukli starou omítku, znovu průčelní zeď nahodili a po vyzrání zdiva obnoví i malbu. Pomohou nám také s opravou střechy před zimním obdobím. Druhý říjnový víkend se naše rychta opět promění na dva dny ve volební místnost při volbách do místních zastupitelstev a to již bude fasáda v plné parádě.

Koncem října se zúčastníme již po několikáté vltavotýnských farmářských trhů, kde budeme prodávat vlastnoručně upečené domácí pečivo a dušičkovou výzdobu. Tetičky se sejdou na rychtě a společně budou tvořit výzdobu nejen na hroby svých blízkých /nezapomeneme navšítit hrob naší zesnulé bývalé rychtářky tet. Berglerové a drába Jiřího Michálka/, ale připraví i dušičkové dekorace na prodej na farmářských trzích. Samozřejmě se také zúčastníme pietního aktu, který bude pořádán Městem Týn nad Vltavou společeně s ostatními spolky a organizacemi ve městě k uctění památky občanů, kteří položili své životy ve světových válkách a kdy bude vzpomenuto i 100. výročí od vypuknutí první světové války. Spolky dají dělat společný věnec, na který finančně přispíváme.

V předstihu zveme Vás, tetičky a sousedé z okolních Obcí a žup na naše tradiční Martinské posvícení, které se bude konat v naší baráčnické rychtě 15. listopadu 2014 od 19,00 hod. Podrobnější pozvánka bude uveřejněna v listopadovém čísle Jihočeského baráčníka. Je nutné dopředu nahlásit účast, abychom vám zajistili místa, o tuto akci bývá velký zájem.

Srdečně zveme a těšíme se na vás!

Jaroslava Svobodová, OB Týn nad Vltavou