Vynášení smrtky – vítání jara

Zimo, zimo jdi už pryč, nebo na tě vezmu bič……

Těmito veršíčky doprovázely děti z MŠ U Lípy v Týně nad Vltavou zimu v podobě Smrtky – Morany ve čtvrtek 20. března na první jarní den za krásného slunečného počasí. Smrtku doprovodily děti z MŠ spolu s baráčníky a vltavotýnskými občany až na starý most, kde jí po zapálení poslaly pryč po řece Vltavě. Utopení Smrtky sledovaly i děti z MŠ Dewetterova, děti ze ZŠ Malá Strana a přítomny byly i děti z tanečního kroužku Česká beseda. Podpořit děti přišli i vltavotýnští občané. Děti na mostě také zatancovaly, zazpívaly a přivítaly jaro. Od baráčníků obdržely dětí „líto“, což je malý stromek ozdobený barevnými fáborky a „vejdumky“ /vyfouklými vejci/. Na vrcholu stromku byla upevněna malá panenka, symbolizující zrod nového života.

Je velice chvályhodné, že ve školce byl již před několika lety obnoven tento starý zvyk a že paní učitelky vedou děti k dodržování starých zvyků a vysvětlují jim jejich význam. Smrtka se sice vynáší až o Smrtné neděli, což je pátá postní neděle což bude letos až 6. dubna, ale děti se už nemohly dočkat jara a tak si přispíšily a Smrtku vynesly na první jarní den.