Poohlédnutí za měsícem Únor

Milé tetičky, sousedé a vážení spoluobčané!

Letos asi nebude platit přísloví o tom, že „Březen, za kamna vlezem“. Ale paní zima nás může ještě pěkně potrápit a tak nejásejme předčasně. Letošní suchá zima nás potěšila alespoň tím, že když jsme cestovali na valná zasedání, která od listopadu probíhala v našich sousedních baráčnických obcích, byly suché silnice a bylo to znát i na návštěvnosti těchto zasedání. V měsíci únoru jsme kromě valného zasedání v Kamenném Újezdě /2. února/ navštívili i zasedání v Ledenicích

/8. února/. Naší povinností byla i návštěva župního baráčnického bálu v Kamenném Újezdě a tradičně již navštěvujeme i baráčnický bál v Písku. Oba dva bály se letos uskutečnily poslední sobotu v únoru a k tomu jsme ještě byli pozváni na tento den na ples Veteránů – spolku bývalých vojáků tady v Týně. Podařilo se nám nakonec zajistit alespoň dvou až tříčlenné delegace na všechny tři bály a myslím si, že našim tetičkám a sousedům se na bálech líbilo.

V sobotu 1. března pořádali Podskaláci tradiční průvod masek a jménem celého našeho spolku jim vyslovujeme velikou pochvalu a poděkování za to, že obnovili a udržují tento masopustní zvyk. Víme, jak je těžké dát lidi dohromady a uspořádat nějakou hromadnou zábavnou akci, dá to hodně starostí, lidé se dnes spíše nechají bavit než by se sami aktivně zúčastnili nějaké zábavy. Bylo by velice pěkné obnovit a pořádat v našem městě celoročně další tradiční zvyky. Zatím je tu tříkrálové koledování, průvod masek, vynášení smrtky, pouť, Martinské posvícení, Mikuláš, advent, betlémské světlo……Není toho málo ale máme ještě typy na další zvyky, ale bohužel není v našich silách další akce uskutečnit. Bylo by např. pěkné obnovit zvyk opravdového velikonočního koledování s pomlázkou, řehtačkami a klapačkami, stavění májů se zpíváním /30. dubna, kdy se zatím rojí jen samé „čarodějnice“/, staročeské dožinky, obchůzky barborek atd. Další inspiraci lze nalézt v televizním pořadu nazvaném NAŠE TRADICE. Tento pořad zařadila do vysílání ČT 2 a uvidíte ho v televizi každou neděli v 17,20 hod. na tomto programu. První díl byl vysílán 2. března a seznámil nás s novočními tradicemi.

I letos půjdeme s dětmi z MŠ U Lípy /Malá Strana/ vynášet Smrtku a vítat jaro. Bude to ve čtvrtek 20. března a všichni jste srdečně zváni, přijďte děti podpořit v jejich snaze udržovat tento dávný jarní zvyk. Informace o průběhu této akce naleznete v pozvánce v této naší rubrice. Opět připravujeme jarní výstavu, tentokráte nazvanou „Jaro a kytičky“ aneb z „Babiččiny zahrádky“. Chceme dětem přiblížit jarní přírodu a práce na zahrádce. Ke spoluúčasti chceme opět oslovit některé vltavotýnské spolky /hasiče, chovatele drobného zvířectva, včelaře/. Rovněž tak počítáme s účastí žáků SOŠ Hněvkovice. I na tuto výstavu vás všechny srdečně zveme, přijďte nás navštívit. Pozvánku opět naleznete pod tímto textem.

Jaroslava Svobodová, syndička