Poohlédnutí za měsícem Březen

Milé tetičky, sousedé, milí spoluobčané!

Valné volební zasedání IX. župy Jakuba Kubaty se konalo v neděli dne 2. března 2014 v kempu nazvaném „Poslední štace“ v Boršově nad Vltavou. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci všech 4 jihočeských žup. Přítomni byli samozřejmě i zástupci všech obcí IX. župy. Župním rychtářem byl opětovně zvolen soused Václav Hrdlička, rychtář spolku baráčníků Český Krumlov. Z našeho spolku se zasedání zúčastnilo 7 sousedů a tetiček

Ve čtvrtek 20. března vynášely děti z MŠ U Lípy Smrtku a s nimi kromě našich tetiček a sousedů Smrtku vyprovázeli i dráb, ponocný a švandymistr. Průvodu se poprvé zúčastnily i děti z našeho tanečního kroužku Česká beseda a velice milé bylo, že Smrtku vynesly i děti z MŠ Dewetterova a průvod přišly podpořit i děti z MŠ Hlinky a děti ze ZŠ Malá Strana. O tento starý obnovený zvyk projevili zájem i někteří občané a tak na mostě bylo veselo. Děti se se Smrtkou rozloučily na mostě tanečky, zpěvem a říkankami a krásnou atmosféru umocnilo i sluníčko a azurově modré nebe. Krátký film z této události naleznete na webových stránkách města: www.tnv.cz nebo přímo na stránkách baráčníků: baracnici-tnv.webnode.cz

Ve středu 26. března se tetička rychtářka s tetičkou syndičkou na pozvání paní Janovské z místní knihovny /dětské oddělení/ zúčastnily slavnostního vyhlášení nejlepších dětských čtenářů za rok 2013. Dva nejlepší čtenáři přečetli oba shodně 131 knih za rok a patří nejen jim, ale i ostatním dětským čtenářům, kteří navštěvují místní knihovnu veliký obdiv. Děti dostaly věcné ceny a diplomy. Ceny a diplomy předala dětem paní Janovská s tetičkou rychtářkou Fialovou. Obě naše tetičky byly ještě pozvány na „Noc s Andersenem“, která se konala v knihovně v pátek 4. dubna ale bohužel se musely z důvodu dalšího zaneprázdnění z této akce omluvit. V pátek 4. a v sobotu 5. dubna se obě naše tetičky zúčastnily spolu s paní Veronikou Němcovou z místního Infocentra již 7. ročníku Jihočeského kompasu – jihočeského veletrhu cestovního ruchu v KD Metropol v Českých Budějovicích. Tetičky spolu s paní Němcovou reprezentovaly v krojích naše město a také místní spolek baráčníků, který má turistům co nabídnout. Vzhledem k tomu, že je týnské muzeum v letošním roce ještě v rekonstrukci, nabízí baráčníci jako náhradu prohlídku svého minimuzea krojů na rychtě. K této prohlídce ještě nabízí vyprávění o historii a současnosti spolku, předvádění krojů a baráčnických symbolů a také nabízejí sousedské procházky po městě s vyprávěním o dávné i nedávné historii našeho města. Na Jihočeském kompasu nabízely tetičky i vlastní propagační materiály spolku a prodávaly zde i staročeské pečivo /makové kopretiny, vdolky se švestkou, zelňáky a brynzové pagáčky/. Největší úspěch měly makové kopretiny.

Na rychtě se také pilně pracovalo, opět nám přišli pomoci místní mladí hasiči, kteří řezali a štípali dřevo.Ve čtvrtek 3. dubna přišla celá parta v čele se svým starostou Pavlem Valentou /Wornay L., Štota M., Novotný J., Stoklasa O., Matoušek R., Jaroš L., Valentová R., Kolář V., Burian M., Svoboda J., Boček S./. Patří jim všem naše veliké poděkování a poděkování patří i našim sousedům a tetičkám, kteří zpracované dřevo uklízeli. Byli to sousedé Haman, Ficl, Polida a tetičky Polidová, Picková, Hornátová, Stejskalová, Slabá a Kubinová. Tito jmenovaní se zúčastnili i brigády, kterou svolala tetička správcová Kaláčová také na den 27. března.

Od Veteránů – spolku bývalých vojáků v Týně nad Vltavou jsme dostali pozvání na jejich tradiční slavnostní děkovnou Vojtěšskou mši, která se koná v neděli 27. dubna 2014 od 9,30 hodin v místním kostele. Sraz všech účastníků je v 9,00 hod. u kostela. Sousedé a tetičky, věříme, že svou účastní Veterány podpoříte a mše se v hojném počtu zúčastníte. Sejdeme se ve svérázu /nebo v krojích/ a s praporem v 9,00 hod. u kostela a do kostela půjdeme společně s Veterány. Místa k sezení budou rezervována v prvních lavicích vpravo.

Na Zelený čtvrtek 17. dubna dopoledne připravil Městský dům dětí a mládeže velikonoční tvořivé dílny, kde si budou moci děti i dospělí vyzkoušet svoji dovednost. V programu, který začíná v 9,00 hod. vystoupí i děti z našeho tanečního kroužku Česká beseda a tvoření se spoluúčastní i některé naše tetičky. Děti budou tančit i na výroční schůzi členů Jednoty. Schůze se koná 25. dubna /pátek/ od 19,00 hod. v hotelu Zlatá loď v Týně n. Vlt.