Veřejný průzkum – prosíme o vyplnění ankety

Prosíme o vyplnění ankety:
http://www.survio.com/survey/d/T2K1G9V8T4F3M6K1K

Na území Jihočeského kraje momentálně probíhá mapování baráčnické tradice, jejíž cílem je nejen zmapovat historii baráčnických spolků a jejich současné aktivity, ale především zvýšit povědomí a zájem o baráčnictví, o tuto specifickou regionální kulturu. Cílem je také ochrana a zachování rozvoje tohoto kult. dědictví a jeho podpora. Náležitou odměnou by byl zápis baráčnických tradic do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury.

Cílem této ankety je ověření základního povědomí o baráčnických tradicích v Jihočeském kraji. Anketa je součástí studie těchto tradic, která je realizována ve spolupráci s dalšími MAS z Jihočeského kraje.