Poohlédnutí za měsícem Duben

Milé tetičky, sousedé, vážení vltavotýnští občané!

Největší akcí, konanou v měsíci dubnu, byla třídenní výstava na rychtě nazvaná „Jaro a kytičky“. Výstavu opět navštívilo okolo 700 dětí a podařilo se rozšířit i okruh vystavovatelů, kteří na výstavě předvedli své umění. Všichni, kdo nám s výstavou pomáhali nebo na ní účinkovali, jsou uvedeni v samostatném příspěvku pod touto zprávou.

Potěšilo nás pozvání pana starosty Mgr Milana Šnorka na dvoudenní návštěvu našeho družebního polského města Bardo ve dnech 12. a 13. dubna 2014. V osmičlenné delegaci kromě nás a zástupců města byli i zástupci MěDDM a zástupci charitativní organizace Domova sv. Anežky. Byli jsme vybráni jako zástupci vltavotýnských spolků a pozvání bereme jako ocenění práce naší baráčnické obce. V Bardu jsme se zúčastnili velikonočního jarmarku a naše obec se prezentovala svými symboly a kroji. Rozdávali jsme informační materiály o našem spolku vytištěné v polském jazyce /díky spolupráci našeho pana faráře ThDr. Marka Donnerstaga/.

Na Zelený čtvrtek jsme se na pozvání místního MěDDM zúčastnili velikonočních dílen, kde naše tetičky zdobily vajíčka, pletly pomlázky, pletly z vlny velikonoční dekorace a strojily smrtku a líto. Zatančily tu i děti z našeho tanečního kroužku Česká beseda. Dost času nám zabralo i vyúčtování a zpracování grantu, který jsme obdrželi v loňském roce od Jihočeského kraje a díky pomoci místní akční skupiny /MAS/ jsme zpracování zvládli. Administrativa kolem grantu je poměrně rozsáhlá. I díky grantu jsme mohli v minulém roce uskutečnit slavnostní setkání vltavotýnských spolků s občany u příležitosti 95. výročí vzniku republiky a také jsme mohli dovybavit naši kuchyňku a pořídit dětem z tanečního kroužku zimní kabátky ke krojům. Děti je využily už při vynášení Smrtky.

V pátek 25. 4. vystupovaly děti z tanečního kroužku na členské schůzi Jednoty v hotelu Zlatá loď. Vystupovaly zde obě taneční skupiny, kromě větších děti vystoupily i malé děti pod vedením paní Vlaďky Ondryškové. V neděli 27. 4. jsme se zúčastnili v krojích slavnostní Vojtěšské mše, na kterou nás pozvali místní Veteráni – spolek bývalých vojáků. /mše se zúčastňujeme každý rok/. Děti zatančily i na prvomájovém setkání občanů v Duhovém parku na nábřeží u starého mostu a samozřejmostí bude i účast naší delegace při pietním aktu kladení věnců u pomníku obětí světových válek /8.5./

Svátek matek oslavíme na rychtě 11. května a den předtím se na pozvání pěveckého sdružení Nuzický zvonek zúčastníme i oslavy Dne matek v Nuzicích, kde také budou tancovat naše děti a to obě dvě skupiny. 16. května bude v Týně muzejní noc, které se jako statisté také zúčastňujeme a v sobotu 17. května jsme pozvání na jarmark do objektu Stanice přírody na vrchu Semenec u Týna nad Vltavou. Dost času nám zabere i příprava výstavy fotografií a jihočeských krojů. Výstavu budeme mít instalovanou po celý měsíc červen 2014 v Infocentru JETE na Vysokém Hrádku, pozvánku přikládáme.

Jaroslava Svobodová, syndička