Tip na výlet – navštivte polské Bardo!

Ptáte se proč zrovna polské Bardo? Odpověď je jednoduchá. Bardo má družbu s naším Týnem nad Vltavou. Tato skutečnost asi není u nás moc známá, ale věřme, že se to v budoucnu změní. Zatím jsou kontakty na úrovni návštěv představitelů města, ale již letos v létě by měly přijet do Týna na letní tábor polské děti. V osmičlenné vltavotýnské delegaci, která v sobotu a v neděli 12. a 13. dubna 2014 navštívila Bardo, byli kromě zástupců spolku baráčníků i zástupci Městského domu dětí a mládeže a zástupci Domova sv. Anežky. Delegaci vedl pan starosta Mgr Milan Šnorek a v Bardu nás přivítali představitelé města a náš pan farář ThDr Marek Donnerstag, který byl v rodném Polsku na dovolené. V nabitém programu, který pro nás v Bardu připravili, zbyl čas i na návštěvu jejich kulturního domu, kde jsme my baráčníci byli přítomni zkoušce místních tanečních souborů, které měly generální zkoušku na vystoupení v kulturním programu na nedělním Velikonočním jarmarku. Zástupci Domova sv. Anežky zase ve městě navštívili podobné charitativní zařízení, jako máme v Týně n. Vlt. Hlavním účelem naší návštěvy byla prezentace našeho města na Velikonočním jarmarku, který se konal v neděli.

Tradice Velikonočního jarmarku je zde novodobá, letos se konal 8. ročník. V areálu místního kláštera který je i poutním místem, nebylo v neděli doslova k hnutí. Byla Květná neděle /v Polsku se nazývá „Palmová“/ a tak jako se u nás světí v tento den kočičky, tady se světí napodobeniny palmových listů /jsou to hůlky ozdobené umělými květinami a přírodními materiály/. V celém venkovním areálu kláštera i uvnitř kláštera byly stánky s nejrůznějším zbožím, hlavně potravinářskými výrobky, cukrářskými výtvory a velikončními dekoracemi. Hodně prodejců bylo v krojích, na podiu vystupovaly taneční a pěvecké soubory a dětský pěvecký soubor doprovázel i slavnostní mši v klášteře. Svůj prodejní stánek zde měla i naše delegace Domova sv. Anežky, kde prodávala své výrobky a my baráčníci jsme zde vystavovali naše baráčnické atributy, fotografie, propagační tiskoviny našeho spolku a informační letáčky o našem městě /v polském jazyce/.

A co se nechá v tomto téměř třítisícovém městě navštívit? Kromě mnoha církevních památek, z nichž je asi nejznámější bazilika Zjevení Panny Marie a již zmíněný klášter Otců Redemptoristů /cisterciácký objekt/, můžete podle turistického průvodce navštívit Muzeum posvátného umění, pohyblivý panoramatický betlém, starý kamenný most přes Klodskou Nisu /při povodních v roce 1997 se přes most valila voda, most vydržel/, relikty středověkého zámku, můžete se vydat po některé pěší turistické či cyklistické stezce nebo se můžete vydat na raftu či kajaku na vodní kajakovou stezku „Bardský průlom“. Autem trvá cesta do Barda od nás necelých pět hodin, Bardo leží v Dolním Slezsku v údolí Bardských hor /poblíže Kladska/. Přes hranici v Čechách leží pak Orlické hory a Kralický Sněžník. Poblíže Barda jsou i Zlaté hory. Dnes je v těchto opuštěných dolech zřízeno Muzeum těžby zlata s různými atrakcemi a v areálu je i středověký park techniky, zasazený do středověké hornické osady a jak praví propagační letáčky, byl park otevřen v roce 2013 a je to „jediná taková atrakce v Evropě“.

V Bardu nasadili laťku opravdu vysoko a věřme, že až nás v Týně nad Vltavou navštíví polská delegace, bude od nás odjíždět s tak krásnými pocity, jako jsme odjížděli my z Barda.

Jaroslava Svobodová