Baráčnický průvod – Červen 1977

Historický poklad v podobě diapozitivů zachycující průvod městem Týn nad Vltavou při slavnosti 50. výročí založení Baráčnické obce v Týně nad Vltavou 12. června roku 1977. Naštěstí je v obci i mladá chasa, díky které můžeme nalezené diapozitivy publikovat na internetu a pochlubit se i s ostaními občany města Týn nad Vltavou, zájemci o historii a se všemi, jenž mají rádi Baráčníky a kroje.

Výtah z kroniky:

,,… Ve 13. hodin byl seřazen průvod u hotelu Vltava a šel městem na sokolovnu, kde se odbývala slavnost. V průvodu šla národopisná krojovaná skupina z Č. Budějovic, pak tu bylo plno krojovaných z Kolína, Písku, Jindřichova Hradce, Tábora, Veselí, Velenic a jiných obcí. Průvod čítal na 2.000 osob a máme jej zachycen ve filmu i mnoho fotograficky. Vltavani se zúčastnili v hojném počtu průvodu všichni v krojích a tak doplnili průvod těch krásných starých krojů. Na stadionu byla přehlídka krojů, hudby hrály, byla kavárna s výbornýma koláčema, které pekly naše tetičky, bylo kolo štěstí, šatlava a tanec. Nálada a pohoda byla krásná – právě jako počasí bylo krásné. Sjelo se 2.000 baráčníků. Asi kolem 19. hodiny se začaly autobusy s milými hosty rozjíždět k jejich domovům. A co nám zbylo? Radost v srdci i v duši, že se nám slavnost všestraně vydařila,že naše práce se setkala s úspěchem a ke spokojenosti všech. A dále? Naučení, že máme pracovat ve svornosti a v dobré shodě, všichni dohromady.“