PF 2017

pf1017

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde