MARTINSKÉ POSVÍCENÍ – POZVÁNKA

Obec baráčníků v Týně nad Vltavou zve na MARTINSKÉ POSVÍCENÍ, které se koná v sobotu dne 12. listopadu v baráčnické rychtě v ulici Pod Tratí v Týně nad Vltavou /Mala Strana/.

pozvanka

O Martinském posvícení budou předány i odměny za celoroční práci našim služebníkům v naturální formě v podobě martinských rohlíků, jaké dostávala v minulosti chasa za svou službu.

Začátek je v 19,00 hodin, oficiální zahájení a předání odměny je ve 20,00 hod. K tanci i poslechu hraje tradičně lidová hudba Podskalačka. Vstupné činí Kč 50,-

Uctivě zve konšelstvo.