Ocenění práce jihočeských baráčníků

Jihočeským baráčníkům se dostalo zaslouženého ocenění – v loňském roce, usnesením č. 1025/2016/RK-96 ze dne 8. 9. 2016 byli zapsáni do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje. Do tohoto seznamu se v JČ kraji zapisují od roku 2014 tradiční nemateriální statky regionální lidové kultury. V roce 2014 byla jako první do seznamu zapsána Mečová koleda v Jihočeském regionu, v roce 2015 to byla Dudácká tradice jihočeského regionu a v roce 2016 se do seznamu dostaly hned tři nemateriální statky tradiční jihočeské lidové kultury – Baráčnické tradice, udržování lid. tradic regionu, dále Milevské maškary a Vltavan Purkarec – tradice voroplavby.

Navrhovatelem a iniciátorem přihlášky o zapsání do seznamu byla baráčnická obec Pištín ve shodě s ostatními jihočeskými aktivními župami. Poděkování patří starostovi obce Pištín panu Jaroslavu Havlovi, který přihlášku inicioval.

Do krajského Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje jsou zapsány i baráčnické obce na území hlavního města Prahy /29. 5. 2015/. Bylo by zajisté chvályhodné, kdyby náš nadřízený orgán, Veleobec sdružených obcí baráčníků Praha, usiloval o zapsání baráčníků a baráčnických tradic do celostátního Seznamu dědictví tradiční lidové kultury České republiky..

Baráčníci, kteří působí na území Čech již od doby Rakousko-Uherska, přežili několik historických změn režimů, přežili dvě světové války a přes nejrůznější potíže přežili i rok 2000 a vydrželi přes 19.a 20. století až do dnešního 21. století. Své tradice zachovávají a udržují dodnes, mají velkou zásluhu na tom, že české regionální kroje nezmizely v propadlišti dějin, jako jedni z mála /a možná jediní v republice/ tancují českou besedu, která byla tak oblíbená a tancovala se na všech významných bálech a slavnostech až do II. světové války. Baráčníci se navzájem navštěvují při svých valných zasedáních a na slavnostech a podporují se ve své práci. Svoji činnost vykonávají rádi a s láskou, bez nároku na finanční odměnu.

Je potěšitelné, že dnes činnost baráčníků podporují i některé obecní úřady a městské úřady a že někteří osvícení starostové si uvědomjí význam existence spolků pro obce a města. Baráčníky podporuje finančně i Jihočeský kraj, který zápisem baráčnických tradic do Seznamu nemateriálních kulturních statků tradiční lidové kultury JČ kraje dokázal, že si váží jejich dlouholeté práce a patřičně jí oceňuje.

J. Svobodová, syndička, OB Vitoraz Týn nad Vltavou