Category Archives: ROK 2015

Hledáme…

Obec baráčníků v Týně nad Vltavou hledá do nově tvořícího se amatérského tanečního souboru Česká beseda smíšené taneční páry ve věku cca od 15 let výše /v současné době máme 2 taneční páry/. Pro započetí výuky jsou nutné minimálně 4 taneční páry /jedna kolona/. Na programu je výuka lidových tanců pro dospělé a dále hlavně výuka tance česká beseda. K dipozici máme výukové prostory i výukové materiály. Kroje na vystoupení zapůjčíme zdarma, výuka probíhá také zdarma. Možnost vystupování na akcích nejen v naší baráčnické rychtě, ale i na akcích v našem městě a okolí a po celém jihočeském kraji na baráčnických slavnostech.

Vážní zájemci hlaste se nejpozději do konce srpna t. r. na tel. č. 725 714 196. .

Pokud dáme dohromady alespoň jednu kolonu, dohodneme se na termínech výuky podle toho, jak to bude vyhovovat všem účastníkům. Termín první informační schůzky bude domluven osobně /pravděpodobně v půli září/.

Jaroslava Svobodová, syndička, Obec baráčníků Týn

Poohlédnutí za měsícem Květen

Milé tetičky, váţení sousedé, měsíc květen byl v naší obci v Týně nad Vltavou ve znamení krásných setkávání. První se uskutečnilo hned v první májový den, kdy se vltavotýnští občané již tradičně setkávají u starého železného mostu u Vltavy. Tentokrát bylo toto setkání z důvodu špatného počasí narychlo přesunuto na naši baráčnickou rychtu. Toto setkání bylo i přes nepříznivé počasí hojně navštíveno, tančily zde kromě jiného programu i děti z našeho tanečního kroužku. 8. května se zúčastnila delegace našich tetiček a sousedů pietního aktu kladení věnců u pomníku u příležitosti ukončení druhé světové války. V sobotu 10. května byli tetičky a sousedé pozváni do blízkých Nuzic, kde se u příleţitosti 5. výročí založení pěveckého souboru Nuzický zvonek konalo pěvecké vystoupení a tento krásný koncert byl rovněţ věnován všem maminkám a babičkám k jejich svátku. V neděli 10. května jsme slavili Svátek matek na naší rychtě, program byl složen z vystoupení obou našich dětských tanečních kroužků a ze sólových vystoupení dětí naší členky Marušky Hrabčákové. Bohužel jsme vzpomenuli i smutné událostí, počátkem května zemřela nejstarší členka naší Obce, která byla současně i nejstarší členkou našeho města, tetička Šunová /v loňském roce se ještě oslavy svátku matek osobně zúčastnila/. V letošním roce by se tetička Šunová dožila 97 let. V městské knihovně v dětském oddělení se konala v květnu malá slavnost – byly zde slavnostně „pasovány“ na čtenáře děti z 1. třídy ZŠ Hlinecká. K této slavnosti byly pozvány i naše tetičky, tetička Fialová a tetička Svobodová. V sobotu 16. května v ranních hodinách se v Týně nad Vltavou zastavil zájezd učitelů – seniorů ze Sušice a Klatov. Účastníci zájezdu, kteří pak dále pokračovali do Infocentra JETE a do Bechyně, chtěli navštívit naši rychtu, ale bohužel zde byla soukromá akce a tudíž jsme jim nabídli náhradní program – vzali jsme je na krátkou prohlídku našeho města. Ukázali jsme jim otáčivé hlediště, prohlédli si náměstí, navštívili kostel sv. Jakuba, a stačili jsme je v krátkosti seznámit i s nejstarší i současnou historií našeho města. Pozvali jsme je i na samostatnou návštěvu Týna nad Vltavou, protože v našem městě je co ukázat a určitě stojí za celodenní návštěvu.

Tuto neděli 31. května nás navštíví členové Národopisného sdruţení při Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích. O jejich návštěvě vás budeme informovat v příštím čísle. 21. června je v našem městě tradiční svatovítská pouť, o pouti se opět chystáme na slavnostní mši sv. v krojích a se spolkovým praporem. Tradičně nás k účasti na této mši zve ThDr. P. Marek Donnerstag. Naše pilná a neúnavná správcová rychty tetička Maruška Kaláčová s tetičkou šafářkou Hornátovou, s tetičkou Polidovou a sousedy Polidou a Ficlem uklízeli nasekané dříví a tetička již plánuje brigádu na obílení zadní stěny rychty a vybílení malého sálu. Je doslova neúnavná a my si velice váţíme její práce a organizačních schopností a děkujeme jí i sousedům, kteří dříví uklidili. V sobotu 6. června navštívíme s naším tanečním krouţkem slavnost 85. výročí zaloţení 0bce baráčnické v Lomnici. Na dopolední zasedání bude vyslána delegace se spolkovým praporem. Delegaci povede tetička rychtářka Fialová. S dětmi pak přijedeme na průvod a odpolední program autobusem. V sobotu 13. června jsme pozváni na oslavu 20. výročí otevření českobudějovického Terna. 21. června bude vypravena delegace i na oslavu 85. výročí založení Obce baráčníků v Ledenicích a 27. června jedeme na Slavnosti solné stezky do Prachatic a chceme navštívit prachatické sousedy a tetičky. Do Prachatic jedeme i s naším tanečním krouţkem, děti zde zatancují besedu. Oba zájezdy, jak do Lomnice tak do Prachatic můţeme uskutečnit díky přidělenému grantu od Jihočeského kraje.

Jar. Svobodová, syndička, OB Týn nad Vltavou

Jak se dříve tkalo aneb Vítáme jaro

Ve dnech 23., 24. a 25. března 2015 se uskutečnil již 9. ročník jarní výstavy na naší baráčnické rychtě, Pod Tratí 578 v Týně nad Vltavou. Letošní téma bylo „Jak se dříve tkalo“ aneb „Vítáme jaro“. Pozvání na naši interaktivní výstavu přijalo více jak 600 školních dětí se svým učitelským doprovodem, ale i mnoho jednotlivých návštěvníků. Děti si po přivítání a malém pohoštění prohlédly a také samy vyzkoušely tkaní na tkalcovském stavu, vymodelovaly si figurku z vizovického těsta, namalovaly si vajíčko rozehřátým voskem, v malém sále je pak čekal naučný kvíz na téma postní doba a Velikonoce – názvy jednotlivých nedělí a zvyky a význam Velikonoc. Za bezplatnou účast a předvádění rukodělných dovedností děkujeme manželům Limovým, paní Planetové, paní Strubinské, paní Baštýřové, paní Martykánové. Kromě dárečků si děti odnášely nové poznání a každá paní učitelka dostala krásně pletenou pomlázku do třídy.

Za přijetí pozvání všem děkuje jménem spolku baráčníků rychtářka Jaroslava Fialová.

Nabídka letní rekreace – „Baráčnická zotavovna“ Černovice u Tábora

Nabídka letní rekreace –  „Baráčnická zotavovna“ Černovice u Tábora určena k rekreaci jak členů baráčnických obcí, tak i všem ostatním zájemcům, kteří nejsou baráčníky.

Chcete si v létě odpočinout v krásné, čisté krajině Pacovské pahorkatiny? Pak využijte možnosti rekreace v Baráčnické zotavovně v Černovicích u Tábora. Městečko Černovice leží v nadmořské výšce 594 m a žije zde cca 2150 obyvatel. Je vzdáleno 22 km jihovýchodně od Tábora a 13 km jižně od Pacova. Černovicemi prochází historická technická památka – úzkorozchodná dráha z Obrataně do Jindřichova Hradce. V blízkém i vzdálenějším okolí jsou krásné lesy, které jsou doslova rájem pro houbaře. Ke koupání je možné využít přírodní koupaliště – rekreační rybník Klínot. U rybníka se nachází i turistické tábořiště.

Samotné rekreační středisko se nachází v Pacovské ulici. Jedná se o jednopatrovou budovu v oploceném areálu se sportovním hřištěm a travnatou plochou obklopenou stromy. Pokoje jsou 1 až 5lůžkové, vybavené jako turistická ubytovna se společnými WC a sprchami v každém podlaží. Stravování je zajištěno v jídelně rekreačního zařízení /snídaně, oběd, večeře/ s tím, že teplé jsou podávány obědy a večeře. Pokud chce jet rekreant na celodenní výlet, může požádat o cestovní balíček v hodnotě celodenní penze. V objektu se rovněž nachází kulturní místnost s televizorem.

Rekreace jsou týdenní s nástupem v neděli a ukončením v sobotu s možností spojení více týdnů. V případě neobsazení rekreačního střediska je možné ubytování a stravování využít na víkendové dny nebo jednotlivé dny v týdnu. Ve dvoře rekreačního střediska je omezená možnost parkování osobních vozidel. Cykloturisté si mohou uschovat kola v objektu zotavovny. V rekreačním středisku platí zákaz pobytu zvířat /výjimku tvoří pouze vodící psi/. V rekreačním rybníku, který je vzdálen od zotavovny cca 8 minut, je možnost koupání i pro malé děti – neplavce. Mají zde vyhrazenou část vodní plochy, ohraničenou plotem. Vstup do rybníka je po schodech a betonech.

Do Černovic je vlakové spojení z Prahy s přestupem v Táboře a v Obratani nebo přímé spojení autobusem z Prahy – Roztyl směr Počátky. Okolí Černovic – rekreanti, kteří nevlastní auto, mohou při výletech do okolí použít úzkorozchodnou dráhu. Železniční stanice je vzdálena 3 minuty od zotavovny. Raritou je, je při jízdě na oba směry staví vlak přímo v lese. Jedná se o nejbližší zastávky Chválkov a Sudkův důl. Vlakem je možné jet i na celodenní výlet do Tábora nebo Jindřichova Hradce.

Další zajímavá místa v okolí:
Město Pacov, zřícenina hradu Choustník, hrad Kámen, zámek Červená Lhota, Chýnovská jeskyně, město Kamenice nad Lipou.

Týdenní turnusy začínají od 28. 6. 2015 a jsou ukončeny dnem 12. 9. 2015 Poslední dva turnusy /od 30. 8 do 5. 9. a od 6. 9 do 12. 9. se budou konat jedině tehdy, přihlásí-li se alespoň 25 rekreantů.

Poplatky za rekreaci v roce 2015 na l týden činí:

Dospělá osoba           Kč 2.100,-
Dítě do 6 let                       1.400,-
Dítě do 10 let                     1.600,-
Dítě do 15 let                     1.800,-

Aktivním baráčníkům, jejich dětem i vnoučatům je poskytována sleva ve výši Kč 400,- ze základní ceny. Do zotavovny lze vzít sebou dítě po dovršení věku 2 let.

Přihlášky k rekreaci a informace:
Veleobec sdružených obcí baráčníků, Tržiště 23, 118 00 Praha 1 /tel. 02/575 331 461/
úřední dny úterý a čtvrtek

V sezoně červenec až září rekreační středisko:
Baráčnická zotavovna, Pacovská 147, 394 94 Černovice u Tábora, tel. 0364 /492 320

Vzpomínka

Dne 19. dubna letošního roku uplyne 5 let od úmrtí bývalé rychtářky Obce Baráčníků v Týně nad Vltavou, tetičky Jarmily Berglerové, která by se v prosinci letošního roku dožila 80 let.

Tetička Berglerová byla členkou naší Obce od roku 1974. Postupně zastávala funkci konšelky, švandymistra, vedla dlouhá léta dětský taneční kroužek a v létech 2000 – 2010 vedla týnské Baráčníky ve funkci rychtářky. Byla i dlouholetou členkou župního konšelstva IX. župy Kubatovy se sídlem v Českých Budějovicích. Z dětí, které tetička vedla v tanečním kroužku, jsou už dnes dávno dospělí lidé a vzpomínky na tetičku Berglerovou si uchovávají dodnes.

Její aktivity se neomezovaly pouze na působení v baráčnické Obci. Byla dlouholetou členkou týnské ochotnické Divadelní společnosti Vltavan, kde její působení dodnes připomínají i krásné divadelní kostýmy, které vytvořila. Po dlouhá léta působila i v místní organizaci Českého červeného kříže. Tato organizace bohužel s odchodem tetičky Berglerové v Týně nad Vltavou zanikla, nenašel se nikdo, kdo by MO ČČK dále vedl. Dlouhá léta pracovala v Jitexu v Týně nad Vltavou a bohužel, i Jitex v Týně nad Vltavou dnes patří minulosti. Při všech svých veřejným aktivitách byla obětavou a milující maminkou a babičkou.

Věnujme této vzácně činorodé ženě společně s pozůstalou rodinou tichou vzpomínku.

Obec Baráčníků Týn nad Vltavou a zarmoucená rodina Berglerova