Poohlédnutí za měsícem Říjen

Milé tetičky, milí sousedé,

v týdnu od 5. do 11. října navštívili vltavotýnské gymnazium zahraniční studenti z několika kon-tinentů. V Týně nad Vltavou strávili příjemný týden. Dopoledne se zúčastňovali každý den výuky v gymnaziu a v odpoledních hodinách objevovali krásy našeho města a jeho okolí. Již v loňském roce podobná skupina zahraničních studentů hostovala u žáků ZŠ Hlinecká a navštívila naši rychtu. V letošním roce jsme byli opět požádáni, zda by studenti nemohli navštívit naši rychtu. S radostí jsme je pozvali, předvedli jim naše jihočeské i spolkové kroje a v krátkosti pověděli o tradiči baráčníků. Jako hosta jsme přizvali Čechoameričana pana Michaela Cwacha, jehož prarodiče emigrovali do Spojených států a on se navrátil do Čech, aby zde hledal svoje kořeny. Vyučuje v Týně nad Vltavou anglický jazyk a hraje výborně asi na 5 dechových nástrojů a také hraje na svůj oblíbený nástroj, na dudy. Zahraničním studentům zahrál několik českých lidových písniček, seznámil je podrobně s dudami a také jim nástroj půjčil, aby si zkusili sami zahrát. Pro zahraniční studenty to bylo milé překvapení, protože pan Cwach s nimi mluvil anglicky, tudíž mu všichni rozumněli a nebylo nutno výklad pana Cwacha tlumočit.

Byli jsme osloveni místní akční skupinou /MAS/ Vltava, zdali bychom se nechtěli stát členy MAS. Tuto možnost jsme využili a v říjnu jsme byli do MAS Vltava přijati. Zastupuje nás zde rychtářka tetička Jaroslava Fialová. Ve čtvrtek 15. října jsme byli pozváni na Sousedské posezení do Temelína. Toto sousedské posezení zde pořádaly Domovy Klas Temelín /Dům s pečovatelskou službou a Dvorec Temelín/. Představili jsme zde v krátkosti náš spolek a českou besedu a starší děti besedu a lidové tanečky zatančily. Měly velký úspěch a jsme pozváni ještě na některé další Sousedské posezení, kde máme předvádět jihočeské a spolkové kroje. Navrhli jsme, aby se toto posezení konalo na oplátku na naší rychtě v Týně, kde máme i naše minimuzeum. Díky grantu od Jihočeského kraje jsme mohli doplnit některé krojové součásti /halenky, šněrovačky, vesty/ a tak už máme pro děti kompletní oblečení. V pondělí 19.října se sešly některé tetičky na rychtě a vázaly dušičkovou výzdobu pro sebe i na prodej na farmářských trzích. V tomto týdnu navštívíme s malou výzdobou i hrob naší zesnulé rychářky Jarmily Berglerové a našeho zesnulého drába Jiřího Michálka. V dubnu tomu bylo již 5 let, co oba odpočívají na vltavotýnském hřbitově. V sobotu 24. října jsme se zúčastnili prodeje na farmářských trzích v Týně, prodávali jsme vlastnoručně upečené pečivo, dušičkovou výzdobu a sušené ovoce.

Ve středu 28. října půjdeme společně s ostatními spolky a s vedením města položit věnce k pomníku padlých vltavotýnských občanů ve světových válkách a vzpomeneme 97. výročí vzniku ČSR.

V sobotu 14. listopadu pořádáme Martinské posvícení, na které vás všechny srdečně zveme. Pozvánka zveřejněna samostatně v tomto čísle.

V letošním roce slaví naše vltavotýnská sokolovna významné jubileum, uplyne 90. let od doby, kdy byla zahájena výstavba tohoto kulturního stánku. Protože se na výstavbě sokolovny podílely hlavně vltavotýnské spolky, bude zde 21. listopadu i „Retro ples“ na jehož počátku vystoupí i naše děti s českou besedou. Ve dnech 23. – 25. listopadu pořádáme na rychtě adventní výstavu, tentokráte na téma „Vánoční pečení z dob našich babiček“. Hned na to v neděli se máme zúčastnit zvonkového průvodu, který v Týně pořádá MěDDM a průvod je spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí.

Vzhledem k tomu, že nás v listopadu čeká poměrně dost akcí a tetička rychtářka pobude do první třetiny měsíce ještě v lázních, nebudeme moci navštívit všechna valná zasedání jak v naší župě, tak i v župách sousedních. Omlouváme se velice, ale není v našich silách na všechna zasedání zajistit jak delegaci z řad tetiček a sousedů, tak i dopravu. Máme kromě toho ještě povinnost zúčastnit se některých akcí v našem městě, pořádaných MěCKV a povinnosti doma.

Přejeme všem obcím v jihočeských župách, aby se valná zasedání vydařila, aby byla zdárně zvolena nová představenstva a konšelstva a abychom se dále podle možností navštěvovali, podporovali a předávali si navzájem své zkušenosti.

Hodně zdraví do další práce přejí baráčníci z Týna nad Vltavou.

J. Svobodová, syndička, OB Týn n.Vlt