Symbolický návrat Mistra Jana Husa do Čech

Letecký stíhač české armády, plukovník Peleška z Písku, inicioval symbolické ukončení oslav 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Protože pluikovník Peleška je aktivním cyklistou, dostal nápad projet na kole s mezinárodním pelotonem cyklistů trasu, po které putoval Mistr Jan Hus z Čech do Kostnice a to v opačném směru, z Kostnice do Čech. Jeho nápad se setkal s velikým pochopením ve všech oslovených městech jak v Německu tak v Čechách a tak mohl svou myšlenku s pomocí všech oslovených institucí realizovat.

Cyklistický peloton vyjížděl z Kostnice. Před počátkem cesty byla delegace našich cyklistů přivítána na místní radnici, kde odevzdala primátorovi města Kostnice zdravici. Čeští cyklisté doprovázeni německými kolegy, projeli dále Deggendorfem, na českém území Husincem, /zastavili se i v Týně nad Vltavou/ a dále pokračovali do Tábora a jejich jízda skončila v Písku. V Táboře se k cyklistům přidal i starosta města Jiří Fišer, který dojel s pelotonem do Písku. Ve jmenovaných městech, kterými cyklisté projížděli, nabrali do speciálních lahviček vodu z řek, které jmenovanými městy protékají. V Kostnici to byla voda z řeky Rýn, v Deggendorfu voda z Dunaje, v Husinci voda z Blanice, v Týně nad Vltavou voda z Vltavy /do Týna inicioval zajížďku zastupitel města p. Trecha, který byl se svou vnučkou účastníkem pelotonu/, v Táboře vodu z Lužnice a v cílovém městě Písku vodu z Otavy.

Tato symbolická pouť skončila v úterý 29. 9. 2015 v Písku, kde s se konal slavnostní pietní akt, korunovaný zasazením památeční Husovy lípy a Husova kamene na Husově náměstí. Vodu ze všech jmenovaných řek požehnal biskup náboženské obce Církve československé husitské v Písku a těmito vodami byla symbolicky zalita nově vysazená Husova lípa.

Tato symbolická slavnost návratu Mistra Jana Husa se konala pod záštitou Jihočeského kraje, města Písku a náboženské obce Církve československé husitské v Písku. Slavnosti se zúčastnili starostové a starostky města Husince, Tábora a Písku, zástupce Jihočeského kraje a biskup Církve československé husitské, dále zástupci spolků a pozvaných organizací.

Přestože naše město Týn nad Vltavou nebylo v seznamu měst, uvedených v programu, díky zastupiteli panu Trechovi zajeli účastníci pelotonu i do Týna nad Vltavou, kde byla 29. 9. 2015 v 8,30 hod. nabrána voda i z Vltavy. Této malé slavnosti se zúčastnil místostarosta města pan ing. Ivo Machálek, ředitelka městského muzea p. Martina Sudová s panem Hladečkem a představitelé vltavotýnských spolků – DS Vltavan, Baráčníci, Veteráni – spolek bývalých vojáků, Český rybářský svaz. V odpoledních hodinách se zúčastnila delegace Spolku baráčníků a Veteránů i pietního aktu v Písku. Tak byly završeny letošní oslavy 600. výročí upálení Mistra Jana Husa a tímto aktem se Mistr Jan Hus vrátil symbolicky do své rodné země. V letošním roce byl také dokončen projekt Centra Mistra Jana Husa v Husinci.

Jaroslava Svobodová, Spolek baráčníků Týn