Pozvání na Martinské posvícení

Obec baráčníků v Týně nad Vltavou pořádá dne 14. listopadu 2015 v baráčnické rychtě v ulici Pod Tratí v Týně nad Vltavou tradiční

M A R T I N S K É  P O S VÍ C E N Í

Hraje oblíbená hudba Podskalačka, připravuje se hra o ceny a našim služebníkům předáme za

jejich celoroční dobrou službu martinské koláče. Začátek v 19,00 hod., ve 20,00 hod. oficiální zahájení spojené s krátkým povídáním o posvícenských zvycích a s předáním odměny služebníkům.

Vstupné Kč 50,-.

Srdečně vás všechny zveme a pokud nás navštívíte, nahlašte vaši účast předem, abychom vám zajistili místa.

Uctivě zve konšelstvo obce baráčníků z Týna nad Vltavou!

Těšíme se na vás!

Za OB Týn n. Vlt rychtářka Jaroslava Fialová