Ohlédnutí za Listopadem

Milé tetičky, milí sousedé, vážení spoluobčané!

Těžko uvěřit, že se nám přihlásil poslední měsíc roku 2014, prosinec, kdy se začíná bilancovat končící rok. My nemáme čas na nějaké bilancování, neboť se u nás stále něco děje. 11. listopadu jsme spolu se spolkem bývalých vojáků – Veteránů uctili památku válečných veteránů při vzpomínkové akci u pomníku obětí světových válek na Malé Straně v Týně. Tento den je v kalendáři uveden jako Den válečných veteránů a současně je i svátek svatého Martina. Od počátku vzniku naší baráčnické obce držíme tradiční Martinské posvícení a to se tentokráte konalo na rychtě v sobotu 15. listopadu. Opět jsme odměnili naše služebníky tradičními martinskými rohlíky a vzpomněli jsme i všech našich předchůdců kteří se zasloužili o to, že máme vlastní krásnou rychtu. Velkou zásluhu na tom má i tehdejší rychtář Stanislav Bečvář. Před 25 lety 18.listopadu 1989 baráčníci otvírali svoji první vlastní rychtu, kterou si zbudovali z bývalé vyhořelé vojenské ubytovny. Při letošním Martinském posvícení se o hezkou atmosféru na rychtě v nemalé míře zasloužila i hudba Podskalačka, která již tradičně hraje na našich akcích a my jí děkujeme za její sponzorský dar. Děkujeme i všem dalším sponzorům, kteří přispěli do soutěže o ceny /jejich jmenovitý seznam je uveden v tomto příspěvku/ a děkujeme i všem, včetně vltavotýnských spolků, kteří tuto naši akci podpořili svou účastí.

Naše tetičky, sousedé a děti z tanečního kroužku Česká beseda dostali odměnu za celoroční dobrou práci – zájezd do rakouské Weitry a do Nových Hradů. Zájezd jsme mohli uskutečnit díky přidělenému grantu od Jihočeského kraje a naše baráčnická obec se na něm částečně finančně podílela. Tetičky a sousedé rovněž obdrželi reklamní kalendář na rok 2015, který mapuje historii baráčníků IX. župy Kubatovy se sídlem v Českých Budějovicích a historii jednotlivých obcí župy. Tyto kalendáře byly hrazeny z finančních prostředků spolku. Od IX. župy jsme obdrželi ještě další reklamní kalendáře, které jsou určeny pro naše sponzory a příznivce. IX. župa obdržela na tyto kalendáře finanční podporu od Jihočeského kraje.

V sobotu 22. listopadu vysílala ČT na II. programu v 9,30 pořad Putování za muzikou. Tento pořad, jak jsme již zmínili v minulém čísle, natáčela Česká televize v Týně nad Vltavou v neděli dne 19. října a my děkujeme p. ing Josefu Boháčovi, kapelníkovi dechové hudby Sedmikráska za to, že nás pozval na toto natáčení a umožnil nám prezentaci našich jihočeských krojů a dětského tanečního kroužku Česká beseda.

Jednou z největších akcí, kterou již 10 let pravidelně pořádáme, je i předvánoční výstava na naší rychtě. Tentokráte jsme vybrali téma „Od ovečky ke svetru“ a v praktických ukázkách byli návštěvníci výstavy seznamováni se zpracováním ovčí vlny od surové vlny až po hotový výrobek. Jsme nesmírně vděčni všem našim příznivcům, kteří nám na výstavě účinkují a půjčují nám i exponáty k vystavení. Bez jejich pomoci a přízně bychom výstavu těžko mohli uskutečnit a jejich seznam je také uveden v tomto příspěvku. Také nás těší, že výstavu si vzali za své i naše tetičky a sousedé a dnes již tvoří sehraný tým, který perfektně zabezpečuje zázemí výstavy. Velké díky patří vám všem! Největší odměnou jsou pro nás spokojení návštěvníci od těch nejmenších až po generaci seniorů. Děkujeme všem za návštěvu a za uznání. Výstavu za 3 dny navštívilo téměř 700 návštěvníků.

Než jsme se nadáli, máme tu opět první adventní neděli a s ní je již po několik let v Týně nad Vltavu spojena tradice rozsvícení vánočního stromu na náměstí. I my jsme se opět zúčastnili adventního průvodu, který vedl náš dráb a ponocný. Krásným překvapením pro nás byla možnost navštívit nově opravený kostel sv. Jakuba. V pondělí 1. prosince jsme se zúčastnili v krojích a ve svérázu další radostné události v našem městě – slavnostního otevření nově zrekonstruovaného vltavotýnského muzea. Ve čtvrtek 4. prosince nás ještě čeká v městské knihovně předvánoční setkání s občany s vyprávěním o vzniku a historii betlémů. Na tomto setkání měla mít hlavní slovo betlémářka paní Pokorná z Hvožďan, která po dlouhá léta vystavovala své krásné betlémy ve své stodůlce ve Hvožďanech, bohužel se již tohoto vystoupení nedočkala, v podzimu zemřela.

Milé tetičky, sousedé, vážení spoluobčané, přejeme vám všem spokojené a požehnané vánoční svátky a všechno dobré do roku 2015 a prosíme vás – zachovejte nám přízeň.