Ohlédnutí za létem

Návštěva z Otvic u Chomutova.

Dlouho ohlášený zájezd tetiček a sousedů z Otvic u Chomutova dorazil do Týna nad Vltavou dne 29. srpna. Zájezd osobně dojednával již v jarních měsících místorychtář soused Beneš z Otvic, který ještě se dvěma činovníky navštívil Týn nad Vltavou i naši rychtu a společně s rychtářkou a správcovou projednával návštěvu u nás. S otvickými baráčníky jsme prožili příjemný večer, dostali jsme od nich vyšívanou stuhu na přísežné právo a na náš spolkový prapor a oni od nás dostali panenku v baráčnickém kroji „Mařenku“ a propagační materiály naší baráčnické Obce i našeho města. Vyměnili jsme si zkušenosti, zatančili při muzice a druhý den jsme se ještě setkali v Boršově nad Vltavou na krásných jihočeských dožínkách, které jako každoročně připravil boršovský rychtář soused Čerkl se svými tetičkami a sousedy. Dožínky navštívila i delegace z pražské Veleobce v čele s nově zvoleným rychtářem Jaroslavem Pročkem.

Činnost baráčnické obce v Otvicích byla znovu obnovena před třemi lety a v jižních Čechách se všem líbilo, i když počasí nebylo zrovna příznivé. Myslíme si, že by nebylo na škodu aby se takto navštěvovali baráčníci z celých Čech častěji, abychom se tak povzbudili v naší baráčnické práci a abychom se inspirovali také tím, jak to dělají jinde.

V měsíci září zahájil svou činnost opět náš taneční kroužek Česká beseda při ZŠ Malá Strana, máme dvě skupiny, malé děti 1. – 2. třída a větší děti 3. – 5. třída. Od l.září má místní ZŠ nového ředitele pana Mgr Miroslava Vašicu a máme radost, že jsme i u něj našli pochopení jako u předchozího vedení a s dětmi můžeme nacvičovat přímo ve školní budově. Připravujeme se s dětmi na jednodenní zájezd do rakouské Weitry. Zájezd bude spojen s návštěvou Nových Hradů, kde budeme prezentovat baráčníky na setkání seniorů. V Nových Hradech skončili baráčníci svou činnost koncem 80. let minulého století a a místní pan starosta Vladimír Hokr by přivítal obnovení činnosti baráčnické Obce v Nových Hradech.

Díky nezištné pomoci místních dobrovolných hasičů je naše rychta opět o něco hezčí, hasiči nám obnovili průčelí naší rychty – otloukli starou omítku, znovu průčelní zeď nahodili a po vyzrání zdiva obnoví i malbu. Pomohou nám také s opravou střechy před zimním obdobím. Druhý říjnový víkend se naše rychta opět promění na dva dny ve volební místnost při volbách do místních zastupitelstev a to již bude fasáda v plné parádě.

Koncem října se zúčastníme již po několikáté vltavotýnských farmářských trhů, kde budeme prodávat vlastnoručně upečené domácí pečivo a dušičkovou výzdobu. Tetičky se sejdou na rychtě a společně budou tvořit výzdobu nejen na hroby svých blízkých /nezapomeneme navšítit hrob naší zesnulé bývalé rychtářky tet. Berglerové a drába Jiřího Michálka/, ale připraví i dušičkové dekorace na prodej na farmářských trzích. Samozřejmě se také zúčastníme pietního aktu, který bude pořádán Městem Týn nad Vltavou společeně s ostatními spolky a organizacemi ve městě k uctění památky občanů, kteří položili své životy ve světových válkách a kdy bude vzpomenuto i 100. výročí od vypuknutí první světové války. Spolky dají dělat společný věnec, na který finančně přispíváme.

V předstihu zveme Vás, tetičky a sousedé z okolních Obcí a žup na naše tradiční Martinské posvícení, které se bude konat v naší baráčnické rychtě 15. listopadu 2014 od 19,00 hod. Podrobnější pozvánka bude uveřejněna v listopadovém čísle Jihočeského baráčníka. Je nutné dopředu nahlásit účast, abychom vám zajistili místa, o tuto akci bývá velký zájem.

Srdečně zveme a těšíme se na vás!

Jaroslava Svobodová, OB Týn nad Vltavou