Vynášení smrtky

Přijďte s námi přivítat jaro!

Mateřská školka U Lípy společně s baráčníky v Týně nad Vltavou vynese v pondělí 21. března /na první jarní den/ z města Smrtku /zimu/ a přinese „líto“. Průvod se Smrtkou vyjde po deváté hodině z MŠ školky U Lípy /Malá Strana/, bude pokračovat Orlickou a Budějovickou ulicí na starý železný most, kde Smrtku utopí a do školky si děti přinesou „líto“.

Zvyk vynášení Smrtky.

Čtyřicetidenní předvelikonoční půst obsahuje šest nedělí a každá z nich má své pojmenování. Pátá postní neděle se nazývá Smrtelná a je spjata s vynášením Smrtky ze vsi. Obřad vynášení slaměné figury Smrti na kůlu /Smrtholky, Morany, Moreny, Mařeny/ měl dvě části.Ta první, utopení Smrti v potoce nebo shození ze skály, někde i pálení, symbolizuje konec zimy. Někde se vynášení Smrti účastnili i chlapci s mužskou figurou Mařocha či Smrťáka. Na vynášení Smrti navazuje přinášení „líta“. Je to obchůzka vesnice se zelenou, pestře nazdobenou ratolestí či stromečkem. Líto však už přinášela do vsi pouze děvčata.Vítala tak světlo a teplo a otvírala cestu jaru a létu. Obřad měl řadu krajových variant, někde se místo se stromečkem obcházelo s panenkou /v Národopisném muzeu v Praze na Smíchově v paláci Kinských je dodnes uchována dřevěná loutka – panenka, se kterou se obcházelo u nás na Vltavotýnsku/. Ať zelená ratolest nebo panenka – děťátko, obě byly znamením nového života. Vynášení smrti a přinášení „líta“, s ním slunce a vody, patří k nejstarším lidovým zvykům. /Z knihy „Český rok od jara do zimy“ autorky Milady Motlové/

Přijďte děti podpořit svou účastí!

Těší se na vás a srdečně zvou

Mateřská škola U Lípy a vltavotýnští baráčníci