JIHOČEŠTÍ BARÁČNÍCI se snad dočkají ocenění své dlouholeté práce.

V poslední době nás potěšila zpráva od starosty obce Pištína p. Havla, který nám sděluje, že téměř po dvou letech jednání by se měli jihočeští baráčníci dostat na Seznam nehmotného kulturního dědictví na území jihočeského kraje /Baráčnická tradice – udržování lidových tradic regionu, prezentace jihočeského folkloru/ Odborná komise a rada Jihočeského kraje schválila a navrhla zapsání baráčníků a jejich tradic na tento seznam. Návrh bude předložen zastupitelům kraje ke schválení.

Myslím si, že stejnou radost jako my sdílejí všichni jihočeští baráčníci. Baráčnická tradice a myšlenka uchovat naše spolky tak, jak fungovalo obecní zřízení do roku 1850, vznikla již v 70. letech 19. století, kdy se začaly tvořit první baráčnické obce. Mezi nejstarší baráčnické obce na jihu Čech patřila obec Vitoraz České Budějovice, založená v roce 1896. V současné době je z existujících obcí jihočeských žup nejstarší obec České Velenice, založená v roce 1920, dále následují Halámky /1923/ – obě obce patří do VIII. ŽupyTomáše ze Štítného se sídlem v Českých Velenicích. Třetí nejstarší existující obcí na jihočeském území je naše baráčnická obec v Týně nad Vltavou, která byla založena v roce 1927 /čerpáno z Všebaráčnické ročenky, vydané v roce 1936/. Naše obec patří do IX. Župy Jakuba Kubaty se sídlem v Českých Budějovicích. IX, župa měla v roce 1936 ze 4 jihočeských žup nejvíce obcí – 32. Dnes má tato župa 7 obcí.

Proč takový úbytek? Něco lze přičíst na vrub II. světové války, kdy byly spolky zakázány a na růžích neměly ustláno tyto spolky ani po válce, protože baráčníci jsou spolek nepolitický a jejich činnosti nebylo přáno aby se rozvíjela v duchu baráčnických regulí. Staré zvyky byly spíše zesměšňovány a parodovány, protože hodně souvisely s církevními svátky a křesťanskými tradicemi. V dnešní době se snažíme zachovávat ty opravdové tradice, tak jak byly předávány našimi předky a snažíme se podchytit hlavně mládež.

Věříme, že zařazení baráčnických tradic na Seznam nehmotného kulturního bohatství jihočeského kraje dodá našim členům potřebné sebevědomí a projeví se to i v přístupu některých veřejných činitelů i občanů k naší činnosti

Jar. Svobodová, syndička spolku.