Valné hodnotící zasedání v Týně nad Vltavou

Konalo se v sobotu 24. ledna 2015 v baráčnické rychtě v Týně nad Vltavou. Navštívili nás tetičky a sousedé z obcí X. Župy Josefa Holečka se sídlem ve Vodňanech – za X. župu župní rychtář soused Šikl, za obec Písek rychtář soused Mikšíček s delegací, za obec Vodňany tetička Čechová s delegací a za obec Radomyšl vedl delegaci rychtář soused Jůzek. Jako delegátka za naši IX. župu Jakuba Kubaty se sídlem v Českých Budějovicích se dostavila tetička Jakubcová současně s delegací z Hluboké nad Vltavou, z Kamenného Újezda přijel rychtář Obce soused Rožboud s tetičkami, za Obec Boršov nás navštívila tetička rychtářka Marešová se svou delegací a za Obec Ledenice se dostavila tetička Svobodová a její delegace. Zasedání byl přítomen také senátor za náš obvod a starosta Hluboké nad Vltavou ing Tomáš Jirsa, starosta města Týn nad Vltavou pan Mgr Milan Šnorek, zástupci spolku Veteránů – spolku bývalých vojáků, zástupci Sboru dobrovolných hasičů a zástupce AVZO./bývalý Svazarm/. Pan farář, P. Marek Donnerstag, který našemu zasedání požehnal, je členem naší baráčnické obce.

Zasedání proběhlo v duchu regulí. Po obvyklém zahájení zatancovaly děti z našeho kroužku Česká beseda dva lidové tanečky a máme velikou radost, že se nám konečně podařilo začít tancovat i v Týně Českou besedu. Děti se jí začaly v letošním roce učit a na zasedání předvedly její první část. Mile překvapily i sestry Hrabčákovy, které zahrály 4 skladby na klarinet. Po zprávách jednotlivých činovníků nechala rychtářka Obce tetička Fialová hlasovat o našem rozhodnutí vystoupit z IX. župy Kubatovy a být samostatnou Obcí bez župy /toto naše odůvodněné rozhodnutí bylo již v minulém roce na podzim předáno písemně župnímu rychtáři IX. Župy sousedu Hrdličkovi/ a dále se hlasovalo o připomínkách k nově vydaným regulím. Obojí bylo odhlasováno a zahrnuto a schváleno v Usnesení ze zasedání. Děkujeme všem delegacím, které nás navštívily a těšíme se na další spolupráci s vámi všemi.

Na valném zasedání byl schválen i plán práce na letošní rok. Co jsme si naplánovali? V letošním roce vzpomeneme 70. výročí ukončení II. světové války a 600. výročí upálení M. J. Husa. Pietní akt k ukončení II. světové války organizuje naše město a tak se samozřejmě jako každým rokem zúčastníme oficiální vzpomínkové akce společně s Městem Týn nad Vltavou. K výročí M. J. Husa chceme uspořádat zájezd s návštěvou Husova rodného domku v Husinci, navštívit Muzeum solné stezky a Muzeum krajky v Prachaticích, navštívit místní baráčníky a pokud bude čas, zajedeme i do Zábrdí u Husince, kde bychom se rádi podívali na sbírku papírových betlémů paní Vizinové, má jich kolem 800 kusů. Zájezd organizujeme spolu s místním Senior klubem a městskou knihovnou. S dětmi z MŠ U Lípy budeme vynášet Smrtku, zúčastníme se Velikonočních tvořivých dílen v MěDDM, Jihočeského veletrhu cestovního ruchu v Č. Budějovicích spolu s vltavotýnským Infocentrem /Jihočeský kompas – pokud se bude konat/, oslavíme na rychtě Den matek, plánujeme účast na Vltavotýnských letních slavnostech, plánujeme jarní a předvánoční výstavy na rychtě a Martinské posvícení. Na sousedské sedění chceme naše členy pozvat v září. Kromě toho máme v plánu opět celoroční spolupráci s místními spolky a organizacemi /Muzeum, knihovna, Senior klub, MěDDM, Divadelní společnost Vltavan aj./ a samozřejmě plánujeme účast i na letošních oslavách jihočeských obcí a žup. Pokud bude zájem, mohou na oslavách vystoupit dle možnosti i děti z našeho tanečního kroužku /v případě vystoupení bychom požadovali pouze úhradu dopravy a občerstvení za děti a jejich doprovod/.

Věříme, že se nám podaří náš plán práce dodržet a těšíme se na další setkávání s našimi jihočeskými baráčnickými obcemi v letošním roce.

Jaroslava Svobodová, syndička

OB Týn nad Vltavou