Archiv rubriky: ROK 2016

Velikonoční výstava

Obec baráčníků VITORAZ v Týně nad Vltavou vás zve na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU, která se koná v baráčnické rychtě v Týně nad Vltavou, ul. Pod tratí č. 578 na Malé Straně, ve dnech 14., 15. a 16. března 2016.

Celý příspěvek

Poohlédnutí za měsícem Únor

Milé tetičky, rozšafní sousedé, vážení vltavotýnští spoluobčané!

V sobotu 30. ledna se delegace naší obce zúčastnila Valného volebního zasedání VI. župy v Soběslavi. Delegaci vedla tetička rychtářka Fialová. Hned nato v pondělí jsme se zúčastnili župního konšelského sedění v Boršově nad Vltavou. Na konšelském sedění byl přednesen a projednán návrh kandidátky pro volby do župního konšelstva IX. župy pro rok 2016 -17. Dosavadní župní rychtář soused Václav Hrdlička z vlastního rozhodnutí končí ve funkci župního rychtáře a místo něho je navržena na župní rychtářku tetička Opelková, která kandidaturu přijala. Slídilové účtů provedli kontrolu pokladní knihy a fyzickou kontrolu finanční hotovosti v župní truhlici. Dále byly projednány další potřebné záležitosti.

Celý příspěvek

Český národní ples – 80. Pošumavský věneček

Dne 13. února 2016 se skupina tetiček a sousedů Obce baráčníků Vitoraz Týn nad Vltavou, vedená rychtářkou Jaroslavou Fialovou, a zástupci IX. župy Jakuba Kubaty České Budějovice společně s naším odborným krojovým poradcem Bc. Davidem Blažkem zúčastnila 80. ročníku Pošumavského věnečku – Českého národního plesu.

Celý příspěvek

Poohlédnutí za měsícem Leden

Milé tetičky, milí sousedé, vážení vltavotýnští spoluobčané,

v sobotu dne 23.ledna proběhlo v naší vltavotýnské baráčnické obci valné volební zasedání. Bohužel počasí nám nepřálo a tak i návštěva delegací ze sousedních obcí a žup byla slabší. Proto jsme tím více ocenili účast delegací z X. a IX. župy, které se na naše zasedání dostavily. Za X. župu nás navštívili sousedé a tetičky z Písku, Prachatic, Vodňan a Pištína a z IX.župy se dostavil župní rychtář soused Hrdlička, dále se našeho zasedání zúčastnila delegace z Hluboké nad Vltavou a z Věžovaté Pláně. Zasedání pozdravil i senátor za náš obvod ing.Tomáš Jirsa, starosta města Týn nad Vltavou Mgr Milan Šnorek a dostavily se i delegace Veteránů-Spolku bývalých vojáků, zástupci Českého rybářského svazu a zástupci Spolku chovatelů drobného zvířectva.

Celý příspěvek

Valné volební zasedání 2016

Dne 23. ledna 2016 proběhlo Valné volební zasedání Obce baráčníků Vitoraz Týn nad Vltavou na baráčnické rychtě Pod Tratí 578, Týn nad Vltavou. Zasedání a volby nového konšelstva proběhly dle metodických pokynů Veleobce. Pozvání přijal senátor ČR, starosta města Hluboká nad Vltavou ing. Tomáš Jirsa, starosta města Týn nad Vltavou Mgr. Milan Šnorek, delegace z X. župy Josefa Holečka a to z Obcí Písek, Vodňany, Prachatice a Pištín, župní rychtář naší IX. župy Jakuba Kubaty soused Hrdlička s tetičkou Thonovou, která byla pověřena provedením voleb. Za naši župu přijela delegace z Hlub oké nad Vltavou a Věžovaté Pláně. Z místních spolků přišli zástupci Veteránů, chovatelů a spolku rybářů. Pro další dvouleté volební období byla opět zvolena rychtářka tetička Fialová Jaroslava s celým staronovým konšelstvem.