Poohlédnutí za měsícem Únor

Milé tetičky, rozšafní sousedé, vážení vltavotýnští spoluobčané!

V sobotu 30. ledna se delegace naší obce zúčastnila Valného volebního zasedání VI. župy v Soběslavi. Delegaci vedla tetička rychtářka Fialová. Hned nato v pondělí jsme se zúčastnili župního konšelského sedění v Boršově nad Vltavou. Na konšelském sedění byl přednesen a projednán návrh kandidátky pro volby do župního konšelstva IX. župy pro rok 2016 -17. Dosavadní župní rychtář soused Václav Hrdlička z vlastního rozhodnutí končí ve funkci župního rychtáře a místo něho je navržena na župní rychtářku tetička Opelková, která kandidaturu přijala. Slídilové účtů provedli kontrolu pokladní knihy a fyzickou kontrolu finanční hotovosti v župní truhlici. Dále byly projednány další potřebné záležitosti.

Valné volební zasedání IX. župy Kubatovy se konalo v sobotu 5. března od 14,00 hod. v kempu „Poslední štace“ v Boršově nad Vltavou. Do vedení IX. župy Kubatovy se sídlem v Č. Budějovicích byla zvolena tetička Opelková, dosavadní vzdělavatelka. Soused Hrdlička byl zvolen župním pantatínkem. Z naší vltavotýnské baráčnické obce byly do nového župního konšelstva zvoleny jako slídilky účtů tetičky rychtářka Jaroslava Fialová a syndička Jaroslava Svobodová.

O masopustním úterý 9. února jsme navštívili České Budějovice, kde od 16,00 hodin probíhaly na hlavním náměstí masopustní koledy. Shlédli jsme masopustní průvod, růžičkovou, mečovou a vařečkovou koledu v provedení koledníků z Ločenic, Doudleb a souboru Úsvit. Obdivovali jsme i dětskou růžičkovou koledu z Ločenic, kterou předvedly děti z tamního kroužku mladých hasičů.

V sobotu 13. února jsme se zúčastnili tradičního jubilejního 80. Chodského věnečku v Praze v Národním domě na Vinohradech. Byla to opravdu pastva pro oči – jedinečná přehlídka chodských krojů a chodských tanečních souborů. Další ples, který jsme v únoru navštívili, byl 71. baráčnický ples v Písku. Sem jezdíme pravidelně každý rok a obliba tohoto plesu u našich sousedů a tetiček neustále stoupá. Máme radost z toho, že o ples projevuje zájem i naše mladá generace, že to není pouze záležitost nás, starších.

Zatimco jsme se v únoru pěkně pobavili, čekají nás v březnu opět povinnosti. Ve dnech 14., 15. a 16. března děláme opět na naší rychtě prodejní velikonočí výstavu, na kterou vás všechny srdečně zveme. V pondělí 21. března na první jarní den vyneseme s dětmi z MŠ U Lípy /Malá Strana/ Smrtku. Průvod vyjde po deváté hodině od MŠ a projde Orlickou a Budějovickou ulicí na železný most. Děti si jako vždy od nás odnesou „líto“ jako symbol nadcházejícího jara. Na Zelený čtvrtek 24. března budou děti tanečním vystoupením zahajovat v Městském domě dětí a mládeže v Týně nad Vltavu velikonoční tvůrčí dílničky. Na tuto příležitost napečeme tradiční jidáše.

Jihočeské zemědělské muzeum v Netěchovicích zahajuje v pátek l. dubna návštěvnickou sezonu /začátek ve 14,00 hod./ a při této příležitosti vystoupí i nás taneční dětský kroužek. V sobotu 9.. dubna jsme pozváni na návštěvu členů Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu v Č. Budějovicích, kteří pro nás připravují v Č. Budějovicích zajímavý program.

Milé tetičky, milí sousedé, přejeme vám všem pěkné Velikonoce, bohatou pomlázku a prosluněné velikonoční dny!

J. Svobodová, syndička OB Týn nad Vltavou