Poohlédnutí za měsícem Leden

Milé tetičky, milí sousedé, vážení vltavotýnští spoluobčané,

v sobotu dne 23.ledna proběhlo v naší vltavotýnské baráčnické obci valné volební zasedání. Bohužel počasí nám nepřálo a tak i návštěva delegací ze sousedních obcí a žup byla slabší. Proto jsme tím více ocenili účast delegací z X. a IX. župy, které se na naše zasedání dostavily. Za X. župu nás navštívili sousedé a tetičky z Písku, Prachatic, Vodňan a Pištína a z IX.župy se dostavil župní rychtář soused Hrdlička, dále se našeho zasedání zúčastnila delegace z Hluboké nad Vltavou a z Věžovaté Pláně. Zasedání pozdravil i senátor za náš obvod ing.Tomáš Jirsa, starosta města Týn nad Vltavou Mgr Milan Šnorek a dostavily se i delegace Veteránů-Spolku bývalých vojáků, zástupci Českého rybářského svazu a zástupci Spolku chovatelů drobného zvířectva.

Zprávy činovníků shrnuly naši celoroční činnost a rychtářkou na další dva roky byla opětovně jednomyslně zvolena tetička Jaroslava Fialová. Volbu nového konšelstva provedla župní místorychtářka tetička Thonová. Ve zprávě rychtářky tetičky Fialové a správce rychty tetičky Kaláčová se mluvilo o tom, co nás v současné době nejvíce trápí, a to je velice špatný stav střechy na naší rychtě. Sháníme usilovně peníze na její rekonstrukci, proto jsme také počátkem ledna podali žádost o grant na opravu střechy na Jihočeský kraj. Přítomný starosta Mgr. Milan Šnorek přislíbil též dle možností města částečnou finanční podporu v případě, pokud nám bude grant přidělen. Všem sousedům a tetičkám, kteří pomáhají s úklidem a údržbou rychty, bylo vysloveno od rychtářky, syndičky i pantatínka srdečné poděkování. Poděkování patří též tetičkám, které vedou taneční kroužek, za jejich nezištnou práci s dětmi.

Poděkování patřilo i Městu Týn nad Vlavou a JETE Temelín ze skupiny ČEZ za podporu v rámci Vltavotýnského oranžového roku 2015. Samozřejmě jsme nezapomněli poděkovat i všem vltavotýnským spolkům a organizacím za jejich pomoc a spolupráci a těšíme se na další spolupráci i v letošním roce.

Na městský úřad v Týně nad Vltavou jsme podali vyplněné formuláře žádosti o uzavření Smlouvy o poskytnutí reklamy v rámci projektu „Oranžový rok“ 2016. Finanční prostředky na reklamu poskytuje prostřednictvím Města Týn nad Vltavou JETE ze skupiny ČEZ, generální partner „Oranžového roku“ 2016.

V únoru plánujeme návštěvu tradičního „Chodského věnečku“ v Praze a návštěvu baráčnického bálu v Písku.

Počátkem měsíce ledna proběhly na naší rychtě stavební úpravy. Firma p.Valenty z Týna nad Vltavou vyměnila stará dřevěná okna za plastová okna, která jsme dostali darem. Práce s výměnou oken v celé přední části rychty včetně vymalování sálu byly naštěstí skončeny před příchodem mrazů a tak jsme ještě rychtu stačili do valného zasedání uklidit. Zbytek stavebních prací a výměna posledního zbývajícího okna bude provedena dodatečně, jakmile bude příznivější počasí. Panu Valentovi a jeho spolupracovníkům děkujeme za dobře odvedenou práci.

V malém schůzovním sále jsme si zřídili „obrazovou galerii“ českých, moravských a slovenských krojů. Obrázky krojů jsme dostali od obce Český Krumlov, která byla zrušena a její 3 zbylí členové přestoupili do obce Věžovatá Pláň. Umítěním „krojové galerie“ v malém sále jsme splnili opět jeden z bodů našich regulí – seznamovat veřejnost s národními kroji a udržovat folklor.

J. Svobodová, OB Týn nad Vltavou