Zemřel rychtář Obce baráčníků Týn nad Vltavou, soused Vladimír Král

V pátek 29. ledna 2021 se jako blesk z čistého nebe rozletěla neuvěřitelná zpráva. Opustil nás člověk, kterého jsme znali snad všichni v Týně nad Vltavou. Nemoc byla silnější než on.

Pocházel z Prahy, v Týně nad Vltavou však našel pravý domov. Oženil se, vychoval děti a své rodině zajistil střechu nad hlavou. Jeho odbornou všestrannost jsme potřebovali doslova denně. Byl velmi zručným řemeslníkem, spolehlivým pracovním kolegou a dlouhá léta vedl automotoklub Svazarmu v Týně nad Vltavou. Věnoval se výchově mládeže a pořádal automobilové závody. Měl na starost bytový dům jako předseda družstva vlastníků.Velmi záslužnou práci odváděl ve funkci předsedy spolku rybářů. Angažoval se na poli politickém – byl zastupitelem města v Týně nad Vltavou. Od roku 2016 byl se svou manželkou Hanou velmi aktivním členem našeho spolku. Právě před rokem souhlasil s přijetím kandidatury na rychtáře Obce baráčníků Týn nad Vltavou, neboť po deseti letech ve funkci rychtářky odstoupila, ze zdravotních důvodů, tetička Jaroslava Fialová. V lednu 2020 byl jednomyslně zvolen do čela spolku. Společně se svou manželkou Hanou byli velkou nadějí pro pokračování činnosti spolku baráčníků. Spolek byl po desetiletém vedení rychtářkou Jaroslavou Fialovou na velmi dobré úrovni. Byla navázána spolupráce s Městem Týn nad Vltavou, JETE Temelín skupiny ČEZ, Jihočeským krajem, školami, místními spolky a organizacemi. Navštěvovali jsme se s Obcemi jak naší IX.župy Jakuba Kubaty, tak i s ostatními župami. Konšelstvo plnilo úkoly, které vyplývají z regulí českého baráčnictva. Pořádali jsme naučné výstavy pro děti, zábavy, oslavy, vystupovali s tanečním kroužkem Česká beseda, dopisovali do zpravodajů a novin, pro pořad Folklorika natáčela u nás Česká televize. Mimo to se na naší vlastní rychtě podařily uskutečnit velké úpravy. Například výměna oken, mříží do oken, vyvložkování komínů, vybavení kuchyňky, oplocení pozemku, úprava okolí rychty, vytvoření minimuzea, pořízení krojů pro taneční kroužek, ušití nových vyšívaných dámských halenek a pánských košil ke svérázu. V neposlední řadě proběhla v roce 2019 náročná výměna střešní krytiny. Při předávání funkce v lednu 2020 novému rychtáři Vladimíru Královi byla na účtě spolku naspořena finanční částka na pořízení dlouho plánované výměny podlahové krytiny ve velkém sále rychty. Výměnu podlahové krytiny pak zajistil nový rychtář. Nařízení vlády na omezení všech společenských setkáváni z důvodu pandemie coronaviru-19, bohužel, nedovolilo novému rychtáři Vladimíru Královi realizovat v roce 2020 žádnou jinou plánovanou tradiční spolkovou akci.

Je nám všem velmi líto úmrtí nově zvoleného rychtáře. Přejme mu klidné odpočinutí.

Jak říká syndička Jaroslava Svobodová, jedeme dál a neztrácíme naději v obnovení aktivit spolku a vzájemných setkávání po odeznění pandemie.

Foto z Výročního volebního zasedání dne 18. 1. 2020. Kde zasloužilá rychtářka naší obce předává nově zvolenému rychtáři, sousedovi Vladimíru Královi, rychtářské právo.