Přivítali jsme máj!

Ve středu 30. dubna se sešli sousedé a tetičky na rychtě k pilné práci. Sousedé, kteří byli v menšině, se dali do zpracování dřeva a některé tetičky nařezané a rozsekané dříví hned skládaly do hranice. Další tetičky se pak daly do úklidu rychty a když bylo vše hotovo, zasedli ke krbu, opékali buřty a těšili se z hotové práce.

Na první májový den bylo krásné slunečné počasí a tak se některé tetičky, sousedé a ostatní vltavotýnští občané sešli na nábřeží řeky Vltavy v Duhovém parku, kde se konalo tradiční prvomájové setkání občanů. Na toto setkání pozval p. Král /AVZO/ k účinkování i děti z našeho tanečního kroužku. Toto pozvání bylo již mimo plánovaný program našich vystoupení a protože o druhém květnovém víkendu děti vystupují po oba dva dny /sobotu i neděli/ na oslavě Dne matek, požádali jsme rodiče o sdělení, zda mohou děti na prvomájovém setkání vystoupit, abychom rodinám nenarušili předem plánovaný program o volném dnu. Podařilo se nám dát dohromady 7 dětí /minimální počet, abychom mohli tancovat je 6 osob/ a tak na sudý počet doplnila děti Petruška Šulcová, studentka místního gymnazia, která nám pomáhá s vedením tanečního kroužku.

Tetička Fialová zavzpomínala ve svém příspěvku na stavění májí o Filipojakubské noci a připomněla i další lidové tradice, vztahující se k l. máji. Děti v krojích pak zatancovaly 3 lidové tanečky a dostali od pořadatelů sladkou odměnu a upomínkové předměty. Je velká škoda, že se v Týně nad Vltavou neudržuje tradice stavění máje. Není bohužel v silách našeho spolku tuto tradici obnovit vzhledem k věku našich členů, ale záleží jen na ostatních spolcích a naší mladé chase, zda tuto tradici ve městě obnoví. My starší jim budeme nápomocni radou i zajištěním programu /tance, písničky/ při stavění máje.

Hezké májové dny přeje všem syndička J. Svobodová