Poohlédnutí za měsícem Únor

Milé tetičky, milí sousedé, vážení spoluobčané!

V posledním únorovém týdnu v rámci vzdělávacího projektu EDISON dleli na návštěvě v Týně nad Vltavou zahraniční studenti, kteří byli hosty základní školy Hlinecká. Mezinárodní studentská organizace AIESEC vyslala do Týna nad Vltavou stážisty z Číny, Egypta, Brazílie, Indonésie, Australie, Mexika a Tchaj-wanu.

Prostřednictvím ředitelky základní školy Hlinecká paní Mgr Hájkové jsme pozvali studenty ze zahraničí i na naši rychtu, kde jsme jim předvedli jihočeské a baráčnické kroje, seznámili jsme je ve stručnosti s posláním a významem baráčnických obcí v dnešní době a děti z našeho tanečního kroužku Česká beseda zatancovaly lidové tanečky a část české besedy. Byl pozván i harmonikář p. profesor Bartuška, který zahrál staré české písničky. Cizincům vysvětlil i původ jednotlivých písní a seznámil přítomné i s obsahem písní. Nakonec jsme se všichni společně vyfotografovali. Studenti byli samozřejmě přivítání staročeskou poctou /chlebem a solí/ a připravili jsme pro ně i typicky české občerstvení – koblihy a koláče.

Máme radost, že jsme mohli tímto způsobem zástupcům téměř všech kontinetů ukázat něco ryze českého a že jsme navázali i kontakt se školou na Hlinkách, kde se dosud o činnosti baráčníků v Týně mnoho nevědělo. Podařilo se nám i v této škole vzbudit zájem o lidové tanečky – od II. pololetí letošního školního roku zde vede paní Ondryšková kroužek lidových tanců pro nejmenší děti z prvních tříd.

V sobotu 21. února jsme navštívili baráčnický krojovaný bál v Písku. Na bále se všem našim účastníkům velice líbilo a všichni se dobře bavili.

Ve čtvrtek 12. března bude v místní knihovně vyhlášen nejlepší čtenář za rok 2014. Této akce se zúčastní i naše tetičky s veřejným čtením.

V pátek 20. března vyneseme s dětmi z MŠ U Lípy na Malé Straně Smrtku a přineseme do Týna „líto“. Této, dá se říci již tradiční akce se zúčastňují všechny tři mateřské školy z našeho města a čím dál tím větší oblibu si nachází i u našich obyvatel, kteří se přijdou podívat na tento „obřad“.

Ve dnech 23., 24. a 25. března pořádáme na naší rychtě jarní prodejní výstavu, tentokráte na téma „ Jak se dříve tkalo“ aneb „Vítáme jaro“. Na předvánoční výstavě se návštěvníci mohli seznámit se zpracováním ovčí vlny od surové vlny až k jejímu spřádání, nyní budou moci návštěvníci vidět jak se ze spředené vlny tká látka. Tento proces nám přijedou předvést manželé Limovi kteří vlnu zpracovávají a tkají na tkalcovském stavu látky, ze kterých šijí další výrobky.

Samozřejmě zde budou návštěvníci moci shlédnout i velikonoční výzdobu a dekorace, malování vajíček atd. a svou výstavku zde budou mít i děti z vltavotýnských mateřských školek.

Zveme Vás všechny na tuto výstavu, otevřeno je v uvedených dnech od 9,00 do 16,00 hod.

Těšíme se na Vás!

Jar. Svobodová, syndička