Poohlédnutí za měsícem červen

Milé tetičky, sousedé, vážení vltavotýnští občané!

Vracím se ke květnové návštěvě členů Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, kteří nás navštívili v neděli 31. května. V tomto roce slaví Sdružení 90. výročí svého vzniku a protože jeho dlouholetým členem byl i vltavotýnský občan a člen baráčnické obce soused Ondřej Junek, uspořádali členové Národopisného sdružení výlet do Týna nad Vltavou a při této příležitosti navštívili spolu s rodinou Junků, p. Stručkovou a delegací baráčníků v čele s tetičkou rychtářkou Fialovou i hrob souseda Junka, položili zde květiny a vzpomněli na něj tichou modlitbou. Poté si naši hosté prohlédli městské muzeum, navštívili nově opravený kostel sv. Jakuba, po obědě si udělali krátkou procházku městem a svoji návštěvu zakončili v baráčnické rychtě, kde na ně čekali další tetičky a sousedé. Na rychtě tetička rychtářka vyprávěla o historii i současnosti naší baráčnické obce, ukázala naše malé minimuzeum krojů a vyprávěla o výstavách, které zde pořádáme /kromě jiných akcí/ dvakrát do roka pro školky, školy a veřejnost. Od členů Národopisného sdružení nám byla nabídnuta konkrétní pomoc při konání výstav, což jsme velice rádi přijali a těšíme se na další plodnou spolupráci. O činnosti souseda Junka ve sdružení se můžete podrobněji dočist v naší Minikronice.

V sobotu 6. června jsme navštívili slavnost 85. výročí založení baráčnické obce v Lomnici nad Lužnicí. Dopoledního slavnostního zasedání se zúčastnila čtyřčlenná delegace se spolkovým praporem a odpoledne jsme přijeli do Lomnice s dětmi z tanečního kroužku Česká beseda. Děti zde tancovaly lidové tanečky a českou besedu. Další týden v pátek 12. června jsme byli přizváni k účasti na vltavotýnské muzejní noci, kde naše tetičky a naše mladá chasa prezentovali své kroje před vltavotýnskou sokolovnou., kde bylo předposlední zastavení prohlídky. Vltavotýnská sokolovna si totiž v letošním roce připomíná 90. výročí svého vzniku. Hned v sobotu 13. června odjela delegace baráčníků do českobudějovického Terna, které v letošním roce slaví 20. výročí otevření a při této příležitosti zde proběhla oslava k tomuto výročí. Tetičky a sousedé byli velice mile přijati panem Kudou i ostatními představiteli Jednoty, měli možnost prohlédnout si celý objekt včetně zázemí a k dispozici bylo i bohaté občerstvení.. S Jednotou máme dlouhodobě dobrou spolupráci při našich některých akcích a děti již několikráte tancovaly na členské schůzi Jednoty v Týně nad Vltavou.

Ve čtvrtek 18. června jsme navštívili naši nejstarší členku Bohunku Grunerovou, která v tomto měsíci oslavila své 95. narozeniny. Jako překvapení jí přišly děti z tanečního kroužku zatancovat českou besedu a lidové tanečky. Tetička byla velice mile překvapena a dojata a jsme rádi, že jsme jí díky dětem připravili krásné odpoledne. S tetičkou jsme si od srdce zavzpomínali, poslechli její vyprávění a vzpomínky na mládí a přejeme jí do dalších let všechno dobré, hlavně zdraví. Děti jsme pak za jejich celoroční činnost v tanečním kroužku pozvali ve čtvrtek 25. června do cukrárny „Monika“ a odměnili je zmrzlinovým pohárem. Tetička rychtářka jim také odevzdala pamětní listy s fotografiemi z jejich vystoupení

Poslední akcí před prázdninami byl zájezd do Prachatic na slavnosti Solné stezky. Zájezdu se zúčastnily spolu s tetičkami a sousedy děti z tanečního kroužku. Cestou do Prachatic jsme se zastavili v Husinci u rodného domu Mista Jana Husa. V Prachaticích jsme dopoledne podpořili místní baráčníky ve slavnostním průvodu, děti šly okolo májky a po občerstvení na rychtě a prohlídce tržiště na náměstí jsme se pak s i s prachatickými baráčníky přesunuli do Domova důchodců Pavla Křišťana, kde jsme měli pro přítomné seniory připraven program v podobě povídání o baráčnících a děti tancovaly lidové tanečky a českou besedu. Díky paní Robenhauptové, pracovnici Městského úřadu Prachatice, děti doslova „roztancovaly“ celý sál. Cestou domů jsme se ještě zastavili v malé vesničce Zábrdí u Prachatic u paní Vizinové, která má největší sbírku papírových betlémů v naší republice. Vydařený zájezd do Prachatic byl hezkou tečkou za celoroční činností tanečního kroužku.

Na naší rychtě se opět pilně pracovalo. Soused Panský obílil zadní stěnu objektu rychty, nátěr okenních rámů, parapetů a následný úklid zajistily tetičky Kaláčová, Hornátová a Picková. Tetička Kaláčová s tetičkou Hornátovou sekaly průběžně dle potřeby zahradu a odklízely trávu a největší akce na úpravě okolí rychty proběhla poslední červnový pátek, kdy členové vltavotýnského Sboru dobrovolných hasičů vyměnili pletivo okolo zahrady u rychty. Byli to dobrovolní hasiči Kolář,

Vornaj, Valenta, Míka, Svoboda a zdárně jim sekundovaly a o občerstvení se staraly tetičky Hornátová a Kaláčová. V pátek navečer pak přišel ještě pan Bartuška se synem a panem Novotným, rozsekali hromadu dřeva, která ležela na zahradě a všechno dříví uklidili. P. Cícha pak zajistil odvoz starého pletiva a ostatního odpadu do sběrného dvora.

Někomu se může zdát, že se neustále opakujeme, ale bez pomoci vltavotýnských dobrovolných hasičů bychom se těžko obešli. A tak všem, kteří na rychtě pomáhají, velice děkujeme a moc si jejich pomoci vážíme. A není to fráze, když znovu píši, že takováto konkrétní pomoc v praxi svědčí o dobré spolupráci obou spolků a že dobří lidé existují, ale musíme si jejich práce všímat a nehnat se jen za senzacemi, jako je tomu často v novinách. Každá pomoc, byť sebemenší, je platná a potřebná a to platí i pro každého z našich členů a pokud přijde pomoc zvenčí, nezbývá než dodat:

„Zaplať Pán Bůh, že takoví lidé existují!“

Krásné léto přeje všem tetičkám, sousedům a všem občanům konšelstvo. Podrobnější informace o naší účasti na vltavotýnských městských slavnostech, které se konají v pátek a v sobotu 24. a 25. července 2015 se k našim členům včas dostanou. Během léta neorganizujeme žádné návštěvy baráčnických akcí, upozorňuji na tradiční zahradní slavnost v Kamenném Újezdě /koná se v sobotu 18. července od 14,00 hod./ a v sobotu a v neděli 18. a 19. července se koná v Soběslavi festival dechovek /není to baráčnická akce/. Kdo se chce zúčastnit, zajistí si dopravu sám na vlastní náklady.

Jar. Svobodová, syndička OB Týn n. Vlt.