Články v Českém baráčníku

V tomto roce vyšel v Českém baráčníku článek, který se týká činnosti naší obce. Konkrétně v říjnovém čísle na stránkách 4-5. V příloze je i prosincové číslo, je zde mnoho zajímavých článků.